Adwokat Niemcy


adwokat Niemcy - Kancelaria adwokat Niemcy - Kancelaria

Andreas Martin zakres usług Kontakt


niemiecka Kancelaria Prawna - Andreas Martin

Mecenas Andreas Martin, jako prawnik niemiecki (Rechtsanwalt), jest aktywny zarówno w Niemczech (w Berlinie i Blankensee) jak i w Polsce. Kancelaria adwokacka w Polsce, w Szczecinie, powstała w 2005 r. i Mecenas A. Martin został wpisany jako pierwszy niemiecki prawnik na Listę Adwokatów Obcokrajowców (nr. 0001), która jest prowadzona w Izbie Adwokackiej w Szczecinie.


kancelaria

Niemiecka Kancelaria Prawna powstała w 2005 r.


Mec. ANDREAS MARTIN

Niemiecki Rechtsanwalt Andreas Martin jest od 2003 prawnikiem w Niemczech (Berlin oraz Szczecin), a od 2005 roku został dopuszczony w Polsce i działa w Szczecinie jako europejski prawnik (Izba Adwokacka w Szczecinie: numer 0001).

Mecenas Martin jest członkiem niemiecko-polskiego Zrzeszenia Prawników przy Izbie Adwokackiej w Szczecinie, Izby Adwokackiej Mecklenburg-Vorpommern i Niemieckiego Zrzeszenia Adwokatów.

Już od 20 lat mec. Andreas Martin prowadzi bez przerwy sprawy firm oraz klientów indywidualnych z Polski z różnych obszarów prawnych. W międzyczasie mecenas Martin reprezentuje polskich klientów w Niemczech przede wszystkim z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy, przy rozwodach oraz spadkach. Szczecińska kancelaria adwokacka to wspólnota biurowa z czterema polskimi adwokatami.

Pan Mecenas Martin kooperuje w Niemczech (nie w formie zaleznej wspolpracy) z Pania Mecenas Monika Rohloff (Schönower Str. 72D, 16341 Panketal), ktora rozmawia w jezyku Polskim. Pani Mecenas Rohloff przyjmuje klientow we wlasnym zakresie, nie w ramach zaleznej wspolpracy.

Prawnik Andreas Martin jest zaufanym adwokatem AvD (Automobilklub z Niemiec).

czytaj więcej…
kancelaria

Od ponad 18 lat wspieram Klientów i dbamy o ich interesy.


ADWOKAT NIEMCY

W Niemczech przyjęła się zasada że w sporach prawnych, szczególnie w sporach przed sądem (niemieckim) i urzędem (niemieckim), strony reprezentowane są przez adwokatów. Niemiecki adwokat (Rechtsanwalt) może występować przed wszystkimi urzędami i sądami w Republice Federalnej Niemiec.

Jedynie do Trybunału Federalnego dopuszcza się adwokatów ze szczególnym zezwoleniem. Aby móc dokonać wszelkich czynność prawnych jako adwokat, należy skończyć studio prawnicze egzaminem państwowym I stopnia (ok. 4 lat) i państwową służbę przygotowawczą do egzaminu państwowego II stopnia ( 2 lata). Dopiero po tych etapach jest się dopuszczony jako nimiecki adwokat i uzyskuje się prawo do reprezentowania klientów przed niemieckimi urzędami i sądami.

Jeżeli są państwo zainteresowani niemieckim adwokacie, który jest wyspecjalizowany w przedstawicielstwie polskich obywateli w Niemczech, proszę skontaktować się z moją kancelarią w Niemczech (Blankensee) lub w Polsce w Szczecinie.

porada prawna

Prowadzimy profesjonalne i kompleksowe usługi prawnicze.


KANCELARIA

Kancelaria Prawna A. Martin zajmuje się szczególnie reprezentowaniem polskich obywateli w Niemczech. Oferujemy reprezentacje i porady w poszczególnych dziedzinach prawa niemieckiego jak:Jeżeli szukacie państwo porady prawnej oraz przedstawiciela przed niemieckimi urzędami bądź przed niemieckimi sądami (np. ściąganie wierzytelności w Niemczech) albo przed prokuraturą (np. w sprawach karnych) lub mają państwo pytanie o niemieckim prawie jak np. utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) albo podjęcia pracy w Niemczech.

Możemy udzielić Państwu kompleksowej porady prawnej w języku polskim.


kancelaria adwokacka w Niemczech kancelaria adwokacka w Niemczech


Ciekawostki - blog

Blog

Nowości na moim blogu

Więcej informacji na temat niemieckiego prawa można znaleźć na moim blogu.

Ostatnie 3 posty na blogu

1. Uwolnienie marihuany w Niemczech od kwietnia 2024 r.

W Niemczech marihuana będzie legalna dla dorosłych od 1 kwietnia 2024 roku. Dozwolone jest posiadanie do 25 g marihuany na osobę dorosłą. Czytaj więcej …

2. Pomoc prawna w postępowaniu karnym w Niemczech?

Jeśli obywatel Polski popełni przestępstwo w Niemczech, niemiecka policja zazwyczaj przeprowadzi dochodzenie. W toku tego dochodzenia polski oskarżony otrzymuje następnie pismo z wezwaniem na przesłuchanie. Czytaj więcej …

3. Jaka jest płaca minimalna w Niemczech w roku 2023?

W Niemczech obowiązuje ogólna płaca minimalna. Płaca minimalna jest regulowana ustawą o płacy minimalnej (Mindestlohngesetz - MiloG). Wynagrodzenie to przysługuje każdemu pracownikowi pracującemu w Niemczech. Czytaj więcej …


KONTAKT

Kancelaria

Kontakt z naszą Kancelarią

Szybciej Kontakt:

w kooperacji

Mec. Monika Rohloff/ Löcknitz

InfoTelefon
 • TELEFON PL: 91 885 80 14
 • TELEFON DE: +49 30 6706 2680

Mec. Martin

InfoTelefon
 • TELEFON DE: +49 39754 52884

ADRES w Polsce :

InfoAdres Kancelaria w Polsce ul. Grodzka 20/6 70-560 Szczecin

 • Tel: 91 885 80 14
 • Fax 91 814 2504

www.adwokat-niemcy.pl


Godziny otwarcia:

Kancelaria

Godziny otwarcia Kancelarii

InfoOtwarte
Dzien od do
Poniedziałek 09:00 17:00
Wtorek 09:00 17:00
Środa 09:00 17:00
Czwartek 09:00 17:00
Piątek 09:00 17:00

Andreas Martin

Subsections of Adwokat Niemcy

Chapter 1

Prawo Niemieckie

zakres usług zakres usług

Adwokat Niemcy Andreas Martin Kontakt


prawo w Niemczech prawo w Niemczech

Prawo niemieckie / zakres usług

Na obecnej stronie znajdą Państwo informacje dotyczące niemieckiego prawa.Podobnie jak w Polsce, prawo niemieckie jest regulowane rożnymi przepisami prawa. Znajdą tu Państwo również najważniejsze niemieckie ustawy z każdego obszaru niemieckiego prawa (np. odnośnie niemieckiego prawa cywilnego: das BGB– kodeks cywilny). Niemiecki tekst y ustaw nie są naturalnie przetłumaczone, jednakże w przyszłości niektóre ważne regulacje niemieckiego ustawodawstwa zostaną przełożone na język polski.

Dalej znajdą Państwo najważniejsze pojęcia dla poszczególnych dziedzin prawa wraz z wyjaśnieniami ( np. przy odnośniku do niemieckiego prawa karnego znajdą Państwo również informacje dot. niemieckiej prokuratury.


porada prawna

Prowadzimy profesjonalne i kompleksowe usługi prawnicze.


niemiecka kancelaria prawna

Kancelaria Prawna Andreasa Martina z siedzibą w Polsce (w Szczecinie) reprezentuje i udziela porad prawnych w różnych sprawach, przede wszystkim z zakresu prawa gospodarczego, ale także karnego, rodzinnego i z zakresu prawa o ruchu drogowym.

niemiecka ustawa

Przyjęcie sprawy – oczywiście w języku polskim – rozpoczyna się od doradztwa w zakresie niemieckiego prawa, odnośnie prowadzenia Państwa sprawy w Niemczech. Reprezentacja przed niemieckimi urzędami oraz sądami celem realizacji Państwa roszczenia należy do naszych codziennych obowiązków.

prawo w Niemczech


Adwokat Andreas Martin reprezentuje klientów oraz udziela porad w poniższych dziedzinach prawa niemieckiego:


Rechtsanwalt Andreas Martin

Subsections of Prawo Niemieckie

Prawo Pracy


prawo pracy prawo pracy

Adwokat Niemcy Zakres usług Andreas Martin Kontakt


Arbeitsrecht Arbeitsrecht

niemieckie prawo pracy

Niemieckie prawo pracy będzie coraz ważniejsze dla polskich obywateli w przyszłości. Na dzień dzisiejszy praca dla Polaków w Republice Federalnej Niemiec jest możliwa tylko wtedy, jeżeli posiadaja zezwolenie na pracę. W przypadku Polaków, którzy już teraz pracują w Niemczech, trzeba zwracać uwagę na to, że istnieje wiele terminów prekluzyjnych w niemieckim prawie pracy, które można przegapić. Po upływie tych terminów nie można już dochodzić roszczenia, np. roszczenie o wynagrodzenie za pracę.


Umowy o pracę

zawierane na czas określony i na czas nieokreślony

W Niemczech pracodawca ma zasadniczo możliwość zawarcia z pracownikiem umowy o pracę na czas nieokreślony (zwykły przypadek) albo na czas określony.

Jeżeli pracodawca zdecyduje się na zawarcie umowy o pracę na czas określony, to należy rozróżnić czasowe ograniczenie umowy o pracę z podaniem powodu i czasowe ograniczenie umowy o pracę bez wskazywania powodu. Gdy nie ma wskazanego powodu stosunek pracy może zostać zawarty pierwszy raz maksymalnie na okres dwóch lat. Jeśli powód zostaje wskazany, umowa na czas określony może trwać tak długo, jak istnieje powód. W czasie trwania umowy na czas określony możliwe jest zwyczajne wypowiedzenie umowy, jeśli zostało to uzgodnione w umowie o pracę.

Pomimo czasowego ograniczenia umowy o pracę znajduje zastosowanie ustawa dotycząca ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę, która przyznaje pracownikom silną ochronę, jeśli stosunek pracy istnieje dłużej jak sześć miesięcy i jeśli w zakładzie na pełnym etacie jest zatrudnionych więcej niż 10 pracowników.

Możliwa jest umowa na okres próbny.

Inforegulacja prawna ustawa o niepełnym czasie pracy i umowie na czas okreśłony (Teilzeit- und Befristungsgesetz)


Okres próbny

W Niemczech z reguły nie zakańcza się umowy o pracę z upływem okresu próbnego, co oznacza, że stosunek pracy nie ulega rozwiązaniu automatycznie z końcem okresu próbnego. Wielokrotnie jest tak, że zawiera się umowę o pracę na czas określony albo nieokreślony i przedłuża się okres próbny maksymalnie do sześciu miesięcy. Podczas tego okresu próbnego stosunek pracy może być zakończony z krótszym terminem, mianowicie za dwutygodniowym wypowiedzeniem z każdej ze stron. Koniec okresu próbnego nie oznacza zakończenia stosunku pracy i nie można zawrzeć wtedy żadnego nowego stosunku pracy. Okres próbny nie ma wpływu na okres stosunków pracy, lecz istnieje możliwość przedwczesnego zakończenia.

Inforegulacja prawna § 622 Abs. 3 BGB

Urlop

Info

Minimalny wymiar urlopu w Niemczech jest 4 tygodniu.

Minimalny wymiar urlopu pracowniczego jest uregulowany w ustawie związkowej. Według niej wynosi 24 dni robocze w sześciodniowym tygodniu pracownika (dni robocze od poniedziałku do soboty włącznie). Jeżeli tydzień pracownika liczy 5 dni w tygodniu (dni pracy od poniediząłku do piątku włącznie), to najniższy wymiar urlopu wynosi 20 dni roboczych. W obu przypadkach pracownikowi przysługują cztery tygodnie urlopu. Dotyczy to pracowników, którzy pracują na pełny etat. Inwalidom przysługują większe wymiary urlopu.

Pracodawca może umówić się z pracownikiem na wyższy wymiar urlopu, jednak na niższy już nie.

Sentencja wyroku na podstawie ustawy o urlopach nie zależy ani od wieku ani od czasu trwania okresu zatrudnienia pracownika (inaczej jest w układach zbiorowych)

Roszczenie o pełny urlop należny za rok przysługuje po czasie oczekiwania sześciu miesięcy. Przed tym terminem istnieje tylko częściowy wymiar urlopu.

Urlop musi być wyorzystany do końca roku kalendarzowego. Urlop może zostać przesunięty do wykorzystania w następnym roku kalendarzowym, ale tylko na wniosek i za zgodą pracodawcy.Wówczas musi zostać wykorzystany najpóźniej do 31.03. następnego roku.

Inforegulacja prawna Bundesurlaubsgesetz


Wypowiedzenie

Podobnie jak w Polsce rozróżnia się wypowiedzenie zwykłe i nadzwyczajne.

Wypowiedzenie musi mieć zawasze formę pisemną. Wypowiedzenie przez faks, e-mail, sms albo ustne jest bezskuteczne.

wypowiedzenie nadzwyczajne

Wypowiedzenie nadzwyczajne nie może zostać wyłączone w umowie o pracę. Warunkiem nadzwyczajnego wypowiedzenia jest zaisntnienie przyczyny wypowiedzenia nadzwyczajnym charakterze (kradzież, obrazaetc). Wypowiedzenie nadzwyczajne może nastąpić z reguły bezzwłocznie.

Przed wypowiedzeniem nadzwyczajnym powinno nastąpić upomnienie.

Wypowiedzenie nadzwyczajne pracodawca musi złożyć w terminie dwóch tygodni licząc od dnia, w którym dowiedział się on o przyczynie wypowiedzenia. Pracodawca może ustalać stan sprawy.

Inforegulacja prawna § 626 kodeksu cywilnego


wypowiedzenie zwykłe

Dla wypowiedzenia zwykłego pracodawca nie potrzebuje żadnego szczególnego powodu.

Jeśli zastosowanie znajduje ustawa o ochronie stosunku pracy przed wypowiedzeniem, pracodawca przy wypowiedzeniu napotyka na tak zwany socjalny wybór. Kryteriami są: czas trwania stosunku pracy, wiek, obowiązek alimentacyjny, ciężkie kalectwo. Ponadto istnieje możliwość uzależnienia wypowiedzenia od zachowania i personalnego uwarunkowania wypowiedzenia.

Jeśli pracownik i pracodawca nie uzgodnili inaczej, to obowiązują ich ustawowe terminy wypowiedzenia. Z reguły są one dłuższe dla pracodawcy jak dla pracownika.

Inforegulacja prawna Kündigungsschutzgesetz


Czas próbny: 2 tygodnie

czas od do konca
okres probny (maks. 6 miesiące) 14 dni dzien
do 2 lat 4 tygodnie do końca miesiąca albo do 15. miesiąca
od 2 lat 1 miesiąc do końca miesiąca kalendarzowego
od 5 lat 2 miesiące do końca miesiąca kalendarzowego
od 8 lat 3 miesiące do końca miesiąca kalendarzowego
od 10 lat 4 miesiące do końca miesiąca kalendarzowego
od 12 lat 5 miesiące do końca miesiąca kalendarzowego
od 15 lat 6 miesiące do końca miesiąca kalendarzowego
od 20 lat 7 miesiące do końca miesiąca kalendarzowego

Pracownik i pracodawca mogą uzgodnić krótszy termin wypowiedzenia jeśli te terminy są dla nich za długie.

Inforegulacja prawna § 622 kodeksu cywilnego

czytaj więcej…

Płaca minimalna

W Niemczech teraz (od 1.1.2015r) ma płacy minimalnej. Ustawowa płaca minimalna (gesetzlicher Mindestlohn) jest € 8,50 brutto na godzinę z 1. 1. 2015 .

Info

Płaca minimalna jest teraz (2022 r./ 2023 r.) € 12,00 brutto na godzinę.

Są powszechnie obowiązujące układy taryfowe, które określają płacę minimalną dla pewnych branż.

płace sprzeczne z dobrymi obyczajami

W sytuacji gdy nie ma powszechnie obowiązującego układu taryfowego, nie oznacza to, że pracodawca może płacić wynagrodzenie w każdej dowolnej wysokości.

Federalny sąd pracy uznał, że płaca narusza dobre obyczaje i w związku z tym jest niedopuszczalna, kiedy wynosi mniej jak 2/3 płacy miejscowej i branżowej według miejscowego zwyczaju. W takiej sytuacji umowa o pracę w części dotyczącej wynagrodzenia za pracę jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, w związku z czym pracownikowi przysługuje roszczenie o rekompensatę zgodną z miejscowym zwyczajem.

Inforegulacja prawna Mindestlohngesetz


niemiecki Adwokat – Rechtsanwalt Andreas Martin

Prawo Rodzinne


niemieckie prawo rodzinne niemieckie prawo rodzinne

Adwokat Niemcy Zakres usług Andreas Martin Kontakt


Familienrecht Familienrecht

Prawo rodzinne w Niemczech

W praktyce niemieckie prawo rodzinne odgrywa – szczególnie dla polskich obywateli – dużą rolę. Porada powinna odbywać się już przed zawarciem małżeństwa polsko-niemieckiej pary. Przy rozwodzie trzeba sprawdzić, czy można złożyć wniosek o rozwód w Niemczech czy też w Polsce. To, czy będzie korzystniej przeprowadzić rozwód w Polsce, czy w Niemczech, powinno być rozpatrywane indywidualnie, w konkretnym przypadku.


niemieckie Prawo rodzinne

Niemieckie prawo rodzinne różni się od znacznie od polskiego praw rodzinnego. Teraz nastąpią wyjaśnienia odnośnie tego tematu.


Niemieckie sądy rodzinne

Z reguły sądy rejonowe odpowiedzialne są za sprawy rodzinne. W Niemczech nie ma samodzielnych sądów rodzinnych. Sąd rodzinny jest odpowiednim wydziałem sądu rejonowego.

Odmienność polega tutaj na tym, że decyzje sądów rodzinnych w Niemczech nie są sprawdzane przez nadrzędne sądy krajowe lecz przez przez wyższy sąd krajowy. Który sąd rodzinny jest w danej sprawie właściwy, wynika to z przepisów prawnych i zależy od tego z jakim rodzajem sprawy rodzinnej mamy do czynienia (np. rozwód, utrzymanie, prawo do opieki nad dzieckiem, wyrównanie alimentacyjne itd.). Zasadniczo można powiedzieć, że za sprawy dotyczące statusu dzieci odpowiedzialny jest sąd w którego okręgu znajduje się dziecko, a więc tam, gdzie jest jego zwykłe miejsce pobytu. Nie chodzi tu o to gdzie dziecko jest zameldowane, ale o to gdzie koncentrują się jego interesy życiowe. Jeśli dzieci są zameldowane tylko w Niemczech, co często zdarza się w praktyce, i żyją w Polsce, to sąd ten nie będzie właściwy.

W sprawach międzynarodowych, a więc w tych, w których jeden z rodziców/ małżonków znajduje się w Niemczech a inny zagranicą, to mają tutaj zastosowanie europejskie przepisy odnośnie właściwości, a więc na przykład rozporządzenia w sprawach małżeńskich czy w sprawach o utrzymanie. Ważne jest, żeby odróżnić to, który sąd jest właściwy międzynarodowo, a który lokalnie i to jakie prawo znajdzie zastosowanie.

Jeśli sąd niemiecki orzeka np. w sprawie rozwodowej dwóch Polaków w Niemczech to może być tak, że znajdzie zastosowanie prawo polskie.


Stosowane prawo rodzinne w Niemczech

W Niemczech obowiązywały wcześniej w odniesieniu do prawa rodzinnego przepisy odnoszące się do zastosowania prawa proceduralnego w postępowaniu cywilnym i w ustawie o dobrowolnym sądownictwie. Prawo materialne w przeważającej części zostało uregulowane w kodeksie cywilnym. W roku 2009 zostało zreformowane prawo procesowe i teraz obowiązuje ustawa o postępowaniu w sprawach rodzinnych i w sprawach dobrowolnego sądownictwa. Znajdują się w niej uregulowania w odniesieniu do prowadzenia postępowania (postępowanie sądowe, tymczasowe zarządzenia, środki prawne, uregulowania dotyczące udzielenia pomocy w pokryciu kosztów procesowych, kwestie dotyczące kosztów, uregulowania dotyczące egzekucji, a także postępowanie z elementem zagranicznym).

Następnie znajdują się tam uregulowania dotyczące pojedynczych spraw rodzinnych takich jak rozwód, czy dotyczących statusu dziecka, sprawy dotyczące pochodzenia, adopcji, mieszkania małżeńskiego czy sprzętów domowych, ochrony przed przemocą, wyrównania alimentacyjnego, sprawy dotyczące utrzymania, sprawy dotyczące spraw majątkowych czy inne sprawy rodzinne jak również sprawy pomiędzy partnerami czy sprawy opiekuńcze.

Sprawo materialne jest dalej w przeważającym stopniu uregulowane w kodeksie cywilnym.


Poszczególne sprawy rodzinne:

W Niemczech jest tak, że w większości spraw rodzinnych rozstrzyga się osobno o poszczególnych sprawach. Inaczej niż w Polsce nie będą na przykład w Niemczech w postępowaniu rozwodowym rozstrzygane sprawy własnościowe czy dotyczące dzieci, jeśli strony o to nie wniosą. W praktyce jest tak, że w Niemczech w około 80% postępowań rozwodowych sąd orzeka jedynie co do zakończenia małżeństwa i przeprowadza wyrównanie alimentacyjne. Wyrównanie alimentacyjne jest jedynym ze skutków rozwodu, ponieważ w Niemczech w normalnym przypadku jest ono przeprowadzane z urzędu. Inne sprawy rozwodowe np. dotyczące sporów o prawa majątkowe, statusu dzieci, sprawy odnoszące się do mieszkania małżeńskiego i do sprzętów domowych są rozstrzygane przez sąd, jeśli wniosą o to strony, co w praktyce nie jest wnoszone przy postępowaniu rozwodowym, ponieważ najcześciej reguluje się to pozasądowo.


Rozwód

W Niemczech rozwód może zostać przeprowadzony według niemieckiego, jak i również według obcego prawa. Przy tym małżonkowie nie mogą sobie wybrać, które prawo będzie miało zastosowanie , wynika to bowiem z międzynarodowego prawa prywatnego. Może się jednak zdarzyć, że w odniesieniu do tego jaki sąd będzie właściwy małżonkowie będą mieli wybór. Gdy np. jeden z małżonków mieszka w Niemczech a drugi od dawna w Polsce, to na podstawie rozporządzenia w sprawach małżeńskich wlaściwy może być zarówno sąd w Niemczech, jak i w Polsce. Wszystko zależy od tego, gdzie szybciej zostanie wniesiony pozew, to przed tym sądem będzie prowadzone postępowanie rozwodowe. Które prawo znajdzie zaś zastosowanie, to to wynika z każdego międzynarodowego prawa państwa, w którym rozwód w Berlinie zostanie przeprowadzony.

Oznacza to, że np. w sprawach polsko-niemieckich nie zawsze przy właściwości niemieckiego sądu w sprawie rozwodu będzie on przeprowadzany na podstawie prawa niemieckiego. Może tak być, co jednak nieczęsto zdarza się w praktyce, że sąd w sprawie rozwodowej stosuje prawo polskie. Z tego wynikają różnego rodzaju problemy, ponieważ polskie prawo nie zna np. instytucji wyrównania alimentacyjnego- to jest wyrównania z tytułu utraty prawa do przyszłego zapoatrzenia i pod różnymi warunkami niemiecki sąd dodatkowo w odniesieniu do prawa polskiego przeprowadza wyrównanie alimentacyjne.

Jeśli w przypadku rozwodu zastosowanie ma prawo niemieckie, to zasadniczo jest tak, że na podstawie prawa niemieckiego rozwód jest możliwy, jeżeli małżonkowie przynajmniej od roku żyją oddzielnie i oboje chcą rozwodu. Przy tym inaczej niż w Polsce nie jest konieczne, żeby np. oficjalnie zostało stwierdzone rozstanie, względnie sąd rozstrzyga o rozstaniu. Wystarczające jest, żeby później w postępowaniu rozwodowym przez jakikolwiek środek dowodowy, który jest dopuszczony w Niemczech, np. przez świadków, można było stwierdzić, że już od roku w momencie złożenie pozwu rozwodowego małżonkowie żyją osobno.

Jeśli jeden z małżonków po rocznym rozstaniu nie zgadza się, to mimo wszystko może zostać przeprowadzony rozwód, jeśli można udowodnić w Niemczech, że małżeństwo się rozpadło. Takie przypadki nie zdarzają się jednak w praktyce zbyt często. Zwykle jest tak, że jeżeli małżonek na początku zapowiada, że nie poprze rozwodu to jednak w trakcie postępowania po upływie roku od rozstania zgadza się na rozwód. W przeciwnym wypadku trzeba udowodnić, że nie ma żadnej wspólnoty względnie, że istnieje nowy partner życiowy.

Po 3-letnim rozstaniu możliwy jest rozwód bez zgody i bez dowodów ustania małżeństwa w Niemczech. W Niemczech ma znaczenie zasada rozpadu małżeństwa a nie zasada winy. Oznacza to, że w Niemczech nie ustala się, kto jest winny rozwodowi. Stwierdza się tam jedynie, że małżeństwo się rozpadło. Wina przy rozpadzie małżeństwa nie jest tam stwierdzana.

Inforegulacja prawna BGB


sprawy o utrzymanie

Sprawy o utrzymanie według prawa niemieckiego to następujące sprawy:

o roszczenie alimentacyjne dzieci względem rodziców czy względem innych dłużników, roszczenie alimentacyjne z tytułu rozwodu pomiędzy małżonkami, roszczenia alimenatacyjne pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami.

Obok rozwodu w Niemczech najczęściej przed niemieckimi sądami rodzinnymi w odniesieniu do Polski i Niemiec toczą się sprawy o utrzymanie. Właściwym jest w normalnym przypadku sąd w obrębie którego przebywa dziecko, a więc tam gdzie ma ono swój ośrodek życiowy. Zameldowanie ma tutaj rolę drugorzędną. Decydujące są stosunki faktyczne. Roszczenia alimentacyjne dzieci są uregulowane w prawie niemieckim w tzw. tabeli dusseldorfskiej. W tej tabeli wskazana jest wysokość kosztów utrzymania i to w zależności od wieku dziecka i w zależności od stanu majątkowego osoby zobowiązanej do utrzymania. W tabeli tej znajduje się również minimalna wysokość alimentów. W sprawach alimentów na dzieci jest pewna odmienność, że zasadniczo jest wymagana minimalna wysokość alimentów. Jeśli wierzyciel alimentacyjny pracuje zagranicą np. w Polsce i ma niewielki dochód może być tak, że zostanie przyznana przez sąd niemiecki minimalna wysokość alimentów, ponieważ podniesione zostanie to, że można się postarać o pracę w całej Europie i jeśli się odpowiednio postara to może osiągnąć takie wynagrodzenie, które pozwoli mu na opłacenie minimalnych alimentów. Jeżeli zobowiązany do alimentów nie stara się wystarczająco o pracę to zasądza mu się przeważnie w Niemczech minimalne alimenty. Tak nie dzieje się jednak zawsze i są tutaj wyjątki, np. jeśli się wskaże, że z powodu choroby czy podeszłego wieku nie ma się prawie szansy na uzyskanie normalnie płatnej pracy albo też w przypadku posiadania większej ilości dzieci i alimenty przy wysokim wynagrodzeniu mogą okazać się niewystarczające, aby przyznać każdemu dziecku minimalne alimenty.

Utrzymanie w przypadku rozwodu to roszczenie o utrzymanie w czasie osobnego życia małżonków. Roszczenie o utrzymanie jest prawnie silne i będzie ustalone poprzez porównanie dochodów. Udziela się informacji na temat tak zwanego przychodu rodziny, a więc dochód, który oboje małżonkowie razem osiągnęli i wychodzi się z założenia, że w czasie seperacji każde powinno mieć mniej więcej połowę dochodu rodziny. Prowadzi to przeważnie do obowiązku wyrównania osoby, która osiąga większy dochód. Forma wyrównania utrzymania w przypadku rozwodu nie jest taka, którą ryczałtowo wyrównuje się do połowy różnicy w przychodzie, lecz to jest bardziej skomplikowane, ponieważ tutaj pod pewnymi warunkami dochód jest korygowany na np. związane z pracą nakłady, jak również na spłaty zobowiązań kredytowych, jak również przy osobach czynnych zawodowo istnieje tak zwana korzyść z działalności zarobkowej. Forma wyrównania różni się pomiędzy pojedynczymi sądami związkowymi. Każdy sąd w Niemczech ma własną linię orzeczniczą, która służy orientacyjnie sądom rodzinnym, przy obliczaniu np. utrzymania w przypadku rozwodu.

Alimentacja małżonka to alimentacja, która jest zapewniona pomiędzy małżonkami, a więc nie jak utrzymanie w przypadku rozwodu, lecz po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. To roszczenie trudniej przeforsować niż utrzymanie w przypadku rozwodu, ponieważ przyjmuje się, że drugi małżonek nie może uzyskać wyższego dochodu na rynku pracy. To musi zostać jednak wykazane i często jest tak, że alimentacja małżonka nie jest zapewniona na czas nieokreślony, lecz na czas określony. Decydujące jest to jak długo małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim. W przypadku krótkiego czasu trwania małżeństwa sąd może generalnie zaprzeczyć roszczeniu o alimentację, ponieważ nie zostało przedstawione długie pożycie małżeńskie.

O roszczeniach alimentacyjnych, takich jak np. roszczenie o utrzymania w przypadku rozwodu i alimentacji małżonków sąd rodzinny przed którym zawisła sprawa nie orzeka automatycznie. Z tego też względu muszą zostać wniesione wnioski. Jeśli wnioski te nie zostaną wniesione przez małżonków, to muszą one zostac wniesione przez adwokata, bez adwokata nie można złożyć takiego wniosku, ponieważ jest tak, że sąd o tym wcale nie decyduje.

Inforegulacja prawna BGB


Prawo do opieki nad dzieckiem

W Niemczech jest tak, że dzieci, które urodziły się np. w trakcie trwania małżeństwa mają dwoje uprawnionych do opieki rodziców, którzy wspólnie wykonują prawo do opieki nad dzieckiem. Jeśli po rozwodzie czy po separacji jeden z małżonków chce mieć wyłączne prawo do opieki nad dzieckiem, to sąd to zasądzi, jeśli się udowodni, że jest to sensowne i sprzyja to dobru dziecka. W praktyce są to jednak rzadkie przypadki. Przeniesienie wspólnej opieki na jednego z małżonków jest konieczne wtedy, gdy w ogóle nie jest możliwa dalsza komunikacja między stronami.

To musi zostać jednak udowodnione. W tym przypadku przeniesienie opieki jest sensowne, ponieważ w innym razie małżonek, który opiekuje się dzieckiem nie miałby możliwości podejmowania ważnych decyzji np. w odniesieniu do uczęszczania do szkoły, ponieważ nie mógłby się porozumieć ze stroną przeciwną.

Inforegulacja prawna BGB


Prawo rodziców do kontaktów z dzieckiem

O prawie rodziców do kontaktów z dzieckiem jak również o prawie do opieki nad dzieckiem i utrzymaniu w Niemczech nie decyduje sąd automatycznie. Sąd jednak podczas rozprawy ustnej pyta, czy te kwestie są wyjaśnione. Jak już wskazałem, wnioski w sprawach rozwodowych muszą zostać wniesione przez adwokata niemieckiego. Prawo rodziców do kontaktów z dzieckiem jest prawem dziecka jak i również oddzielnie żyjącego rodzica, i tak to uregulowało prawo niemieckie. W Niemczech jest tak, że jeśli prawo rodzica do kontaktu z dzieckiem jest mu odmawiane przez rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem, to tak jak w Polsce prawo to może zostać przeforsowane. Jest tutaj nawet możliwe postepowanie w trybie przyspieszonym, a więc postępowanie w sprawie tymczasowego zarządzenia przed sądem rodzinnym.

Z reguły kontakt jest zapewniany. Często w praktyce się zdarza, że rodzic u którego żyje dziecko jest rozczarowany drugim rodzicem i z zemsty nie chce zapewnić kontaktu. Często jest podnoszone, że dziecko jest bite czy też źle traktowane przez drugiego rodzica albo że ma on problemy psychiczne. To musi zostać później udowodnione i często okazuje się, że te zarzuty są bezpodstawne. W Niemczech jest tak, że w razie podania informacji sprzecznych z prawdą możemy spodziewać się postępowania karnego, a więc może zajść tak zwane oszustwo procesowe. Powinno się więc dlatego dokładnie pomyśleć co podnosi się w trakcie procesu przed sądem rodzinnym.

Zwykła formułka w Berlinie w odniesieniu do kontaktów jest taka, że dziecko spędza co dwa tygodnie okres od piątku wieczór do niedzieli rano, a więc dwie noce u niesprawującego opieki rodzica. Zwykle możliwe są również rozmowy telefoniczne w ewentualnie wyznaczonym czasie. Nie odnosi się to jednak do bardzo małych dzieci, ponieważ rozsądne jest tutaj nocowanie bez przeszkód u drugiego rodzica. Należy więc każdy przypadek rozpatrywać indywidulanie.

Inforegulacja prawna BGB


Wyrównanie przyrostu majątku małżonków przy ustaniu wspólnoty majątkowej małżonków w Niemczech

Tak zwane wyrównanie przyrostu majątku małżonków przy ustaniu wspólnoty majątkowej małżonków jest jednym ze skutków rozwodu, który rozpatrywany będzie przez sąd tylko jeśli zostanie złożony odpowiedni wniosek. Jak już wskazałem, wniosek taki musi zostać złożony przez adwokata w Niemczech. Wtedy zostanie ustalone jaki majątek mieli małżonkowie w momencie zawarcia małżeństwa i jaki w momencie zawisłości sporu, więc w chwili wniesienia pozwu rozwodowego. Połowa różnicy zostanie wtedy wyrównana.

Jako przykład:

Jeśli oboje małżonkowie w czasie zawarcia małżeństwa mieli majątek wynoszący 0, a majątek w czasie zawisłości sporu poprzez wniesienie pozwu rozwodowego u męża wynosił 200.000,00 euro a u żony 100.000,00 euro to wtedy powstaje różnica w wysokości 100.000,00 euro i mąż musi oddać żonie 50.000,00 euro, żeby oboje w czasie małżeństwa mieli taki sam majątek, a więc każde po 150.000,00 euro.

Wniosek o udzielenie informacji o wysokości dodatkowego wzrostu powstaje podczas separacji.

Wyrównanie z tytułu utraty prawa do przyszłego zaopatrzenia. Instytucja wyrównania z tytułu utraty prawa do przyszłego zaopatrzenia nie jest znana w Polsce. W Polsce następuje podział majątku, a w Niemczech wyróżnia się normalny podział majątku i podział ekspektatywy z tytułu renty. Tak zwane wyrównanie z tytułu utraty prawa do przyszłego zaopatrzenia to wyrównanie małżonków z tytułu nabytej w czasie trwania małżeństwa ekspekatywy z tytułu renty. Nie nastepuję tutaj żadna wypłata ani wyrównanie w pieniądzu, ale zostają przeniesione punkty rentowe i tutaj również przeniesiona zostaje połowa różnicy na konto rentowe drugiego małżonka. Postępowanie w tej sprawie prowadzi sąd z urzędu. Przy zawarciu małżeństwa, które trwa krócej niż 3 lata, musi zostać o to złożony wniosek. Małżonkowie mogą również zrezygnować z przeprowadzenia wyrównania z tytułu utraty prawa do przyszłego zaopatrzenia. Może to nastąpić albo u Notariusza przed zawarciem małżeństwa albo może to nastapić w trakcie postępowanie rozwodowego na rozprawie ustnej, jeśli obie strony są reprezentowane przez adwokata.

Inforegulacja prawna BGB


Podział sprzętu domowego/mieszkania

Jeżeli małżonkowie żyją oddzielnie, to wtedy również trzeba podzielić sprzęty domowe. W praktyce najczęściej dzieje się to polubownie, ale również niezbyt chętnie. Rzadko się zdarza, że postępowanie na podstawie rozporządzenia o utrzymaniu mieszkania małżeńskiego i sprzętów domowych prowadzone było przed niemieckim sądem. Jeśli jest nie ma zgody co do sprzętów domowych, to wtedy najczęściej wszystkie inne sprawy związane z rozwodem są problematyczne. Podziałowi podlegają wszystkie przedmioty użytku domowego małżonków nabyte w czasie trwania malżeństwa. Należy przy tym mieć na uwadze to, że jeśli małżonkowie sprawują opiekę na dziećmi, to przynajmniej chwiliowo zatrzymają takie przedmioty, które są konieczne do opieki nad dziećmi takie jak np. pralka czy kuchenka. Ważne jest również to, że samochód osobowy także może należeć do sprzętów domowych, jeżeli takie auto używane było jako samochód rodzinny.

Inforegulacja prawna BGB


Pomoc w pokryciu kosztów procesu i prawo rodzinne.

W Niemczech jest tak, że jeśli się nie ma środków finansowych, żeby z własnej kieszeni pokryć koszty procesu to może zostać złożony o to wniosek sądownie. W momencie gdy zostanie przyjęty wniosek o pomoc w pokryciu kosztów sądowych, to w tym momencie nie trzeba będzie ponosić kosztów sądowych i własnych kosztów adwokackich. Takie wnioski mogą zostać złożone także przez cudzoziemców, a więc przez tych, którzy nie mają niemieckiego obywatelstwa, nawet jeśli mieszkają za granicą. Ważne jest, żeby dane zostały podane zgodnie z prawdą, co w praktyce często stwarza problemy. Nie może być tak np. że w oświadczeniu o stosunkach osobistych i majątkowych ktoś podaje, że miesięczne jego dochody wynoszą 500,00 euro a wydatki 700,00 euro.

Takie informacje są nieprawdziwe i osoba taka naraża się na odpowiedzialność karną, jeśli wniesie taki formularz do sądu. Generalnie dlatego też dla adwokata sprawy rozwodowe prowadzone na podstawie pomocy w pokryciu kosztów procesowych nie są dobrymi sprawami. Opłaty minimalnie pokrywają koszty. Problemem jest także to, bazując na moim doświadczeniu, że wymaga to sporego nakładu pracy, jeżeli wnioski takie mają być wniesione przez cudzoziemców, ponieważ wiele osób nie wypełnia prawidłowo tych formularzy, co wynika też z powodu nieznajomości języka. W kancelarii mamy ten formularz przetłumaczony na język polski. Ważne jest, żeby wszystkie dołączone do formularza o stosunkach osobistych i majątkowych załączniki były przetłumaczone na język niemiecki. Poniesione z tego tytułu koszty nie zostaną pokryte. Oznacza to, że koszty tłumaczeń należy ponieść we własnym zakresie. Ewentualnie może okazać się wystarczające np. w odniesieniu umowy najmu, którą zawsze należy dołączyć, przetłumaczenie tylko decydujących stron, a więc np. pierwszej strony w której wskazane są strony takiej umowy i przeważnie również drugiej czy trzeciej strony z której wynika wysokość czynszu.

Jeśli dokumenty są kompletne i logiczne, to sąd ocenia, czy zostanie przyznana taka pomoc. Musi także w sprawie istnieć szansa na jej powodzenie. W postępowaniu rozwodowym taka szansa właściwie zawsze występuje. Odrzucenie wniosku o pomoc w pokryciu kosztów procesu w sprawach rozwodowych z powodu małej szansy na powodzenie praktycznie się nie zdarza. Problemem jest jednak to, jak już wcześniej wspomniałem, że długo trwa dostarczenie kompletu dokumentów. Dlatego ważne jest, żeby klienci odpowiednio i dokładnie współpracowali.

Inforegulacja prawna § 114 ZPO


Rechtsanwalt Andreas Martin

Prawo Karne


prawo karne prawo karne

Adwokat Niemcy Zakres usług Andreas Martin Kontakt


Strafrecht Strafrecht

niemieckie prawo karne

Niemieckie prawo karne jest uregulowane w niemieckim Kodeksie karnym (StGB). W praktyce prowadzonych jest wiele spraw karnych przeciwko polskim obywatelom. Trzeba zwrócić uwagę na to, że w ostatnim czasie dochodziło do ekstradycji polskich obywateli do Niemiec, którzy popełnili czyn karalny. W takich sprawach należy jak najszybciej kontaktować się z niemieckim adwokatem, który zna niemieckie prawo karne oraz niemieckie postępowanie karne.


Nakaz aresztowania w Niemczech

Nakaz aresztowania w Niemczen.

Niemieckie prawo karne przeważa w Kodeksie karnym (StGB – Strafgesetzbuch). Prawo karne procesowe jest regulowane przez Kodeks postępowania karnego (StPO – Strafprozessordnung).


niemieckie prawo karne – kodeks karny

Niemiecki kodeks karny składa się z różnych części:

Ogólna część Kodeksu karnego

Ogólna część Kodeksu karnego (§§ 1 – 79b) reguluje powszechne zasady niemieckiego prawa karnego, które dotyczą całego prawa karnego, jak na przykład

 • Różne formy dopuszczenia się czynu
 • Dokonanie i usiłowanie
 • Wina i uczestnictwo
 • Zamiar i niedbalstwo
 • Obchodzenie i zaniedbanie
 • Obrona konieczna / stan wyższej konieczności
 • Skutki prawne przestępstw (grzywna / pozbawienie wolności / odebranie prawa jazdy)
 • Składanie wniosków o ukaranie
 • Przedawnienie przestępstw
 • Różnica: występek a złamanie prawa.

Niemieckie prawo karne odróżnia występek i złamanie prawa. Za złamanie prawa uważa się każde przestępstwo, które sankcjonowane jest przez Kodeks karny przynajmniej jednorocznym pozbawieniem wolności.

Nieumyślne dokonanie przestępstwa jest tylko wtedy karalne, gdy jest to wyraźnie uregulowane w ustawie.

Szczególna część

Szczególna część (§§ 80 – 358) zawiera pojedyncze karalne stany faktyczne niemieckiego prawa karnego. Są one tematycznie uporządkowane. Niemieckie prawo karne definiuje w wielu przypadkach, przestępstwa proste i kwalifikowane (szczególnie ciężkie) i wyróżnia sposoby postępowania karnego w zależnosci od przestępstwa.

Przykład: proste uszkodzenie ciała jest podstawowym przestępstwem podczas gdy niebezpieczne uszkodzenie ciała jest przedstawiane jako kwalifikowana (cięższa) forma uszkodzenia ciała i jest także ciężej karane.

Ważne przestępstwa szczególnej części niemieckiego kodeksu karnego to:

 • opór przeciw egzekutorom, § 113
 • zakłócenie spokoju domowego, § 123
 • ucieczka z miejsca wypadku, § 142
 • fałszowanie finansowe, § 146
 • fałszywe zeznanie, § 153
 • obraza, § 185
 • morderstwo, § 211
 • zabójstwo, § 212
 • handel ludźmi, § 232
 • kradziez, § 242
 • sprzeniewierzenie, § 246
 • łup , § 249
 • wymuszenie, § 253
 • paserstwo. § 259
 • oszustwo, § 263
 • fałszowanie dokumentów, § 267
 • uszkodzenie rzeczy, § 303
 • podpalenie, § 306
 • niebezpieczna ingerencja w ruch uliczny, § 315
 • zagrożenie ruchu ulicznego, § 315 c
 • pijanstwo w ruchu ulicznym, § 316
 • calkowite zamroczenie alkoholowe, § 323 a
 • nie udzielenie pomocy, § 323 c

Dla wielu przestępstw są w praktyce ustalane grzywne. Uszkodzenie ciała albo uszkodzenie rzeczy będą prowadzić tylko w krańcowych przypadkach albo przy wielokrotnym powtórzeniu do pozbawienia wolności bez okresu proby. Zmniejszona poczytalność przez zachorowania psychiczne może prowadzić do zmniejszenia kary. Sąd może ustalać jednak także szczególnie ciężki winę – na przykład przy szczególnie okrutnych przestępstwach zabójstwa. To uniemozliwia przedwczesne zwolnienie z aresztu.

Niemieckie prawo karne przewiduje tak zwane pozbawienie wolności od … aż do 15 lat lub grzywne . Większa kara dotyczy nielicznych przestępstw, jak np. za morderstwo grozi dozywotna kara pozbawienia wolnosci.

Federalny sąd konstytucyjny – najwyższy niemiecki sąd – rozstrzygnął w roku 1977, że każdy skazaniec dostaje szansę, aby prowadzic zycie na wolnosci. Odpowiednio przeprowadzane jest rowniez postępowanie sprawdzające w czasie pozbawienia wolności, w czasie którego badana jest możliwość wczesniejszego zwolnienia z aresztu. Kilkakrotne wzmierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności, które przekracza normalna długość życia człowieka, nie jest przewidziane w niemieckim prawie. Jednak dozywotni skazaniec ma dopiero po 15 latach możliwość przedwczesnego wyjscia na wolnośc.

Jest to zalezne od nastepujacych przeslanek:

 • sad nie ustalil szczegolnie wysokiego wyroku
 • zwolnienie skazanego nie zagraza spoleczenstwu
 • skazaniec zgadza sie na jego zwolnienie

Przypadek szczegolnie ciezkiej winy na przyklad – w przypadku zamordowania kilku ludzi albo szczególnego okrucieństwa – wczesniejsze zwolnienie przewidziane jest najwcześniej po 18 latach.

Inforegulacja prawna StGB - kodeks karne


niemieckie prawo karne procesowe

Niemieckie prawo karne procesowe jest regulowane przez kodeks postepowania karnego. Zasadniczo prokuratura rozstrzyga o otwarciu postępowania dochodzeniowego, do którego wystarcza podejrzenie o dopuszczeniu sie przestępstwa. W praktyce jest jednak tak, że przede wszystkim policja – bez wtrącenia sie do sprawy przez niemiecka prokurature – prowadzi dochodzenie. Pomimo tego ze prokuratura jest nadrzędna władza, tylko jedna osoba podejmuje decyzje w postępowaniu dochodzeniowym w Niemczech.

Kiedy jest wystarczających duzo dowodów przeciw pewnej osobie – kiedy skazanie jest prawdopodobne – wnoszony jest akt oskarżenia przez niemiecką prokuraturę . Prokuratura ma obowiazek szukania takze dowodow przemawiajacych na korzysc oskarzonego.

Niemiecki sędzia jest niezależny. Nikt nie ma wplywu na wyrok sadu.

Niemiecki sąd karny musi zbierac dowody z urzędu. Sędzia może zdać się więc nie tylko na to, że prokuratura albo obrona przedstawiaja wszystkie istotne dowody; sad musi rowniez wykazać sie aktywnoscia. To może zdarzyć się na przykład przez obejrzenie miejsca przestępstwa, wezwanie świadków albo biegłych.

Niemiecki kodeks postępowania karnego wyroznia przestepstwa scigane z urzedu i przestępstwa ścigane na wniosek. Przestępstwa ścigane z urzędu są zasadniczo ścigane przez państwo. Przy przestępstwach ściganych na wniosek mozna wyroznic przestepstwa absolutne i względne. Absolutne przestępstwa ścigane na wniosek są ścigane wyłącznie na wniosek w celu ukarania winnego . Takim przestępstwem jest zakłócenie spokoju domowego. Względne przestępstwa ścigane sa na wniosek i mogą być tez dodatkowo scigane w interesie państwa, kiedy istnieje szczególny interes publiczny przy ściganiu karnym. Przykladowo proste uszkodzenie ciała jest takim przestępstwem.

W § 374 kodeksu postepowania karnego wymienione sa przestępstwa ścigane na wniosek, ktore mogą być ścigane przez ofiarę w specjalnym postępowaniu: z oskarżenia prywatnego. Przy tym chodzi tu o rzadko stosowane postępowanie, w którym ofiara poniekąd przejmuje role prokuratury jako oskarżyciel. Prokuratura nie staje się w tym postępowaniu czynna, dowody są przedstawiane przez ofiare. Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego to na przykład obraza, uszkodzenie rzeczy i uszkodzenie ciała.

Jako srodki prawne istnieje w niemieckim prawie karnym rownie zażalenie, apelacje i rewizja. Zażalenia nie stosuje się przeciw wyrokom, lecz przeciw dzialaniu sądow w pierwszej instancji lub w postępowaniu odwoławczym w stosunku do wydawanych postanowień i rozporządzeń. Jak w prawie cywilnym tutaj rowniez w ramach apelacji sa zadawane jeszcze rzeczowe pytania – do okoliczności czynu. Tylko w tym zakresie odbywa sie nowe przeprowadzenie dowodu . W ramach rewizji moze byc podnoszony tylko błąd co do prawa popelniony przez sad w pierwszej instancji. Rewizje stosuje się w prawie karnym przeciw wyrokom sędziego sadu karnego, sądów ławniczych, izb karnych sądu krajowego i przeciw wyrokom wyższych sądów krajowych orzekajacych w charakterze I instancji . Przeciw wyrokom sądów przysięgłych nie przysluguje żadna apelacja, a dopuszczalna jest juz tylko rewizja.

Jesli chodzi o skutki zastosowania odwolawczego środka prawnego, to nie wchodzi tu w rachube żadne pogorszenie stanu oskarżonego, co oznacza, ze nie może być wydany bardziej surowy wyrok niż w poprzedniej instancji.

Inforegulacja prawna StPO - Strafprozessordnung


Rechtsanwalt Andreas Martin

Prawo Drogowe


prawo drogowe prawo drogowe

Adwokat Niemcy Zakres usług Andreas Martin Kontakt


Verkehrsrecht Verkehrsrecht

niemieckie prawo drogowe

Na terenie Niemiec można spotkać wielu Polaków, którzy przebywają tu w celach turystycznych, bądź pracują. Z tego względu coraz częściej dochodzi w Niemczech do wypadków drogowych, w których uczestniczą Polacy.

Inforegulacja prawna StVG - Straßenverkehrsgesetz


wypdek w Niemczech

Jesteście Państwo poszkodowanym w wypadku samochodowym lub kolizji drogowej w Niemczech?


Rechtsanwalt Andreas Martin

Prawo Cywilne


prawo cywilne prawo cywilne

Adwokat Niemcy Zakres usług Andreas Martin Kontakt


Zivilrecht Zivilrecht

niemieckie prawo cywilne

Uwagi ogólne dot. niemieckiego prawa cywilnego

Info

Niemieckie prawo cywilne reguluje stosunki prawne między prywatnymi osobami.


Do niemieckiego prawa cywilnego należą następujące obszary prawa:

– niemieckie prawo dot. wypadków komunikacyjnych – niemieckie prawo umów – niemieckie prawo spadkowe – niemieckie prawo rodzinne

W celu zapewnienia przejrzystości stronom internetowym specyfika każdej w/w dziedziny prawa zostanie omówiona poniżej w odrębnych punktach.

Inforegulacja prawna BGB


Regulacje ustawowe

Niemieckie prawo cywilne jest w przeważającej mierze uregulowane w niemieckim kodeksie cywilnym. W Niemczech jest on określany w skrócie jako BGB.

Niemieckie BGB jest jest jedną z najważniejszych ustaw w Niemczech; weszła w życie w 1900r. i stała się pierwowzorem dla wielu ustaw innych krajów.

5 części BGB

Niemieckie BGB składa się właściwie z 5 części:

 • części ogólnej,
 • prawa zobowiązań -cześć ogólna,
 • prawa zobowiązań -część szczegółowa,
 • prawa rzeczowego i
 • prawa spadkowego i rodzinnego.

Niemieckie BGB było wielokrotnie nowelizowane. Do tekstu pierwotnego były również dołączane inne tekst ustaw., jak np. prawo o ogólnych warunkach handlowych(AGB- ustawa) i ustawa o sprzedaży na odległość.

W niemieckim BGB znajdują się regulacje dotyczące następujących tematów/dziedzin prawa:

 • prawo o stowarzyszeniach (założenie i prowadzenie stowarzyszenia w Niemczech). §§ 21 BGB
 • prawo fundacji Niemczech – §§80 BGB
 • wykonanie umów- §§ 104
 • zdolność do czynności prawnych- §§3 104 BGB
 • reprezentacja i pełnomocnictwo- §3164 BGB
 • terminy- §§186 BGB
 • przedawnienie – §§ 194 BGB
 • treść stosunków zobowiązaniowych – §§ 241 BGB
 • ogólne warunki handlowe – §§ 305 BGB
 • umowne stosunki zobowiązaniowe – §§ 311 BGB
 • odstąpienie, prawo odwołania przy umowach konsumenckich -§§ 346 BGB
 • ustanie stosunków zobowiązaniowych §§ 362 BGB
 • odstąpienie- §§ 398 BGB

Prawo Gospodarcze


prawo gospodarcze prawo gospodarcze

Adwokat Niemcy Zakres usług Andreas Martin Kontakt


Gesellschaftsrecht Gesellschaftsrecht

niemieckie prawo gospodarcze

Niemieckie prawo gospodarcze należy do najtrudniejszych dziedzin prawa w Republice Federalnej Niemiec. Dokładna porada prawna jest w tej dziedzinie bardzo ważna, ponieważ przeważnie chodzi o duże pieniądze, jak i o sukces gospodarczy.

Inforegulacja prawna HGB, GmbHG, BGB


niemiecki GmbH / Spzoo

Udzielamy porad w dziedzinie prawa gospodarczego. Możecie Państwo korzystać m. in. z naszego doświadczenia przy zakładaniu „GmbH” (Spółka z o.o.) i „kleine Aktiengesellschaft” (mała spółka akcyjna) w Niemczech. Oczywiście wspieramy Państwa także przy zakładaniu firm jednoosobowych, zakładów, filii lub oddziałów polskiej firmy w Niemczech.Rechtsanwalt Andreas Martin

Prawo Spadkowe


prawo spadkowe prawo spadkowe

Adwokat Niemcy Zakres usług Andreas Martin Kontakt


Erbrecht Erbrecht

niemieckie prawo spadkowe

Niemieckiego prawa spadkowego używa się przy wielu polsko-niemieckich spadkach, np. jeżeli spadkodawca do czasu śmierci mieszkał w Republice Federalnej Niemiec albo kiedy był właścicielem nieruchomości w Niemczech. W takich sprawach należy uważać na różne niemieckie przepisy, np. na termin do odrzucenia spadku.

Inforegulacja prawna BGB


Rechtsanwalt Andreas Martin

Chapter 3

Kancelaria

kancelaria - Anwaltskanzlei kancelaria - Anwaltskanzlei

Adwokat Niemcy zakres usług Andreas Martin Kontakt


Niemiecka Kancelaria Prawna

Strona internetowa – Adwokat-Niemcy – jest prowadzona przez prawnika niemieckiego – Andreasa Martina (prawnik niemiecki)- z kancelariami w Berlinie (w Blankensee i w Polsce w Szczecinie.


Rechtsanwalt Andreasa Martina w Sczeczinie i Berlinie

Rechtsanwalt Andreas Martin (Berlin/Stettin/Blankensee) jest wpisany jako pierwszy niemiecki prawnik na listę Adwokatów Obcokrajowców (zagranicznych adwokatow) w Szczecinskiej Izbie Adwokackiej (nummer A 0001).


niemiecki Adwokat

Prawnik Andreas Martin jest również uprawiony do reprezentowania w sądach rejonowych i krajowych (odpowiednik sądu okręgowego w Polsce). Ponadto reprezentuje klientów wobec urzędów takich jak np: Urząd Celny w Niemczech, Prokuratura w Niemczech (np. w Berlinie, w Neubrandenburgu).

Niemiecko-polska kancelaria adwokacka w Szczecinie reprezentuje przede wszystkim polskich klientów w niemiecko-polskich sprawach prawnych. W kancelarii polskim Mandantom są udzielane porady z zakresu prawa niemieckiego.


niemieckie prawo

Przede wszystkim dotyczą one niemieckiego prawa cywilnego i gospodarczego, a także niemieckiego prawa spadkowego, rodzinnego i prawa karnego. Porady są udzielane z następujących obszarów prawa:


przymus adwokacki

Proszę wziąć pod uwagę, iż w Niemczech przed niektórymi sadami obowiązuje przymus adwokacki.

Oznacza to, iż strona może wziąć udział w procesie tylko i wyłącznie, jeżeli jest reprezentowana przez niemieckiego adwokata. W przeciwnym razie osoba taka jest traktowana przed sąd jak gdyby była nieobecna ; w sprawie zostaje wówczas wydany wyrok zaoczny.


Przed następującymi sądami powstaje przymus adwokacki:

 • przed sadami rodzinnymi w Niemczech (w sprawach małżeńskich/przynajmniej jedna strona musi być reprezentowana przez niemieckiego adwokata)
 • przed wszystkimi niemieckimi sądami krajowymi –Landgericht (z wyjątkiem określonych spraw rodzinnych)
 • przed wszystkimi wyższymi sądami krajowymi – Oberlandesgericht
 • przed sądem związkowym

Należy też zwrócić uwagę, iż adwokaci w Niemczech muszą pobierać opłaty określono ustawowo. Przynajmniej w postępowaniu sądowym niemieccy adwokaci są zobligowani te do ich pobierania. W praktyce niemieccy adwokaci nie pobierają mniej szych opłat adwokackich od tych ustalonych ustawowo , a już z pewnością nie – niemiecko-polskie kancelarie adwokackie.


ADRES w Polsce :

InfoAdres

Kancelaria w Polsce

ul. Grodzka 20/6 70-560 Szczecin

 • Tel: 91 885 80 14
 • Fax 91 814 2504

www.adwokat-niemcy.pl

Subsections of Kancelaria

Kancelaria Berlin

Kancelaria Prawna w Berlinie Kancelaria Prawna w Berlinie

Adwokat Niemcy Kancelaria Andreas Martin Kontakt


Kanzlei Berlin Kanzlei Berlin

Kancelaria prawna w Berlinie - Adwokat Niemcy

Kancelaria prawna Andreas Martin od roku 2008 posiada swoją siedzibę w Berlinie. Kancelaria w Berlinie specjalizuje się w zakresie stosunków polsko- niemieckich.


niemiecki Prawnik Andreas Martin

Zajmuje się obsługą prawną w dziedzinach:


Oddział kancelarii w Berlinie

Oddział kancelarii Prawnika Martina prowadzony jest od 2008 w Berlinie. Znajduje się on na Berlin-Marzahn, na Marzahner Promenade 22/okolice Eastgate.

Spotkania w Berlinie następują po telefonicznym uzgodnieniu ich z sekretariatem kancelarii.

W Berlinie Prawnik Martin zajmuje się przede wszystkim prawem rozwodowym i prawem pracy.

Prawo rozwodowe| prawo rodzinne w Berlinie

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego w Berlinie wiążą się często z rozwodami pomiędzy Niemcami i Polakami. Typowa jest sytuacja, że Polka była zamężna z Niemcem i żyła w tym czasie w Niemczech i ma miejsce rozstanie między małżonkami.

Polki stawiają sobie często pytanie na temat tego, które prawo znajduje zastosowanie w przypadku rozwodu, kiedy jest możliwy rozwód w Niemczech, jak rozwód może zostać sfinansowany, względnie czy możliwe jest przyznanie pomocy w pokryciu kosztów procesu, jeśli ma się np. miejsce zamieszkania w Polsce.

Czy powstają roszczenie z uwagi na rozwód i alimentację małżonka i na podstawie jakiego prawa.

Jak następuje podział sprzętu domowego małżonków w Niemczech Czym jest wyrównanie z tytułu utraty przyszłego prawa do wynagrodzenia, takiej instytucji nie ma w Polsce, czy będzie ono miało miejsce w Niemczech, jeśli żona nie nabyła żadnej ekspektatywy, ponieważ nigdy tutaj nie pracowała.

Często padają również pytania, czy postępowanie rozwodowe będzie bardziej korzystne w Polsce czy w Niemczech, na co z góry nie można odpowiedzieć. Poza tym często padają pytania odnośnie alimentów na dzieci. Prawo pracy w Berlinie

prawo pracy

W odniesieniu do prawa pracy typowe są sprawy polskich pracowników, którzy pracowali w Niemczech i domagają się wypłaty wynagrodzenia, czy też zostali zwolnieni przez pracodawcę i chcą bronić się przed tym zwolnieniem.

Często jednak przeocza się to, że można jedynie w przeciągu trzech tygodni od otrzymania wypowiedzenia przeciwdziałać wypowiedzeniu.

Również wynagrodzenie może przepaść, jeszcze przed upływem przedawnienia, ponieważ w wielu umowach o pracę uregulowane są terminy zawite i przy pracy czasowej mają zastosowanie również układy zbiorowe pracy i tam terminy zawite są bardzo krótkie, których nie przestrzeganie prowadzi do tego, że roszczenia ulegają wygaśnięciu. Tego polscy pracownicy nie wiedzą. Z tego też względu powinni oni szybko poszukać adwokata. W kancelarii w Berlinie mogą zostać umówione w niedługim terminy porady prawne. Są one jeszcze możliwe w Szczecinie i w Blankensee.


Kancelaria Prawna w Berlinie Kancelaria Prawna w Berlinie

adres w Berlinie

 • Marzahner Promenade 22
 • 12679 Berlin-Marzahn
 • Tel.: 0049 30 74 92 3060
 • Fax: 0049 30 74 92 3818
 • e-mail: [email protected]

Kancelaria Szczecin

Kancelaria Prawna w Szczecinie Kancelaria Prawna w Szczecinie

Adwokat Niemcy Kancelaria Andreas Martin Kontakt


Kanzlei Stettin in Polen Kanzlei Stettin in Polen

niemiecka Kancelaria Prawna w Szczecinie

Początkowo biuro mieściło się przy Alejach Wojska Polskiego. Później biuro zostało przeniesione na ulicę Grodzką.

Kancelaria w Polsce

Kancelaria Prawna w Szczecinie Kancelaria Prawna w Szczecinie

Adres

Infoadres
Andreas Martin
ulica Grodzka 20/6
kod pocztowy 70-560
miejsce Szczecin
telefon 91 885 80 14
faks 91 814 2504
e-mail [email protected]

Chapter 3

Prawnik

Prawnik - Anwaltskanzlei - Andreas Martin Prawnik - Anwaltskanzlei - Andreas Martin

Adwokat Niemcy zakres usług Andreas Martin Kontakt


niemiecki Prawnik Andreas Martin


Prawnik Prawnik


Rechtsanwalt Andreas Martin

Jahrgang 1972 Studium der Rechtswissenschaften an der FU Berlin Rechtsanwalt seit 2003 in Deutschland Europäischer Rechtsanwalt seit 2005 in Polen (Stettin) Zweigstelle in Berlin (Marzahn) seit 2010


Mitgliedschaften

 • Mitglied der Rechtsanwaltskammer MV
 • Mitglied der Rechtsanwaltskammer Stettin
 • Mitglied der deutsch-polnischen Juristenvereinigung
 • Dozent beim Bildungswerk der deutschen Wirtschaft
 • Arbeitsgemeinschaft “Verkehrsrecht” des DAV
 • Vertrauensanwalt beim AvD
 • Mitglied im Aufsichtsrat der Stephanus Stiftung in Polen

Opublikowanie w „ingremio“

 • Prawo zawodowe adwokatów w Republice Federalnej Niemiec
 • Adwokatura w Republice Federalnej Niemiec Część 1:
 • Adwokatura w Republice Federalnej Niemiec Część 2:
 • Honoraria adwokackie w Republice Federalnej Niemiec
 • Działalność zawodowa polskich adwokatów w Niemczech
 • Prokuratorzy w Niemczech
 • Zmiany w spólce z ograniczona odpowiedzialnoscia (GmbH) w Niemczech
 • Adwokaci w Niemczech i Polsce

Presse

Funk: “Interview” Deutschlandfunk über die Tätigkeit als Rechtsanwalt in Stettin Fernsehen: RBB “Kowalski trifft Schmidt”

Subsections of Prawnik

Opublikowanie

Opublikowanie Opublikowanie

Adwokat Niemcy Prawnik Kontakt


Opublikowanie

Opublikowanie w “ingremio”

 1. Prawo zawodowe adwokatów w Republice Federalnej Niemiec
 2. Adwokatura w Republice Federalnej Niemiec Część 1:
 3. Adwokatura w Republice Federalnej Niemiec Część 2:
 4. Honoraria adwokackie w Republice Federalnej Niemiec
 5. Działalność zawodowa polskich adwokatów w Niemczech
 6. Prokuratorzy w Niemczech
 7. Zmiany w spólce z ograniczona odpowiedzialnoscia (GmbH) w Niemczech
 8. Adwokaci w Niemczech i Polsce

Prawnik Andreas Martin

Chapter 4

Kontakt

Kontakt Kontakt

Adwokat Niemcy zakres usług Andreas Martin KontaktKontakt – Kancelarii

Bardzo chętnie udzielę Państwu pomocy w wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości i zagadnień prawnych, jednak z zastrzeżeniem, iż porady prawne udzielane są jedynie za uiszczeniem odpowiedniej opłaty, co gwarantuje ich rzetelność, oraz profesjonalizm udzielanej pomocy.

Jesteśmy do Pańnstwa dyspozycji pod numerem telefonu:

InfoPolska tel. 91 885 80 14 (Polska)

albo

InfoKontakt tel. +49 39744 87 97 90 (Niemcy)


Kancelaria Szczecin

Kancelaria Prawna w Szczecinie Kancelaria Prawna w Szczecinie

Adres

Infoadres
Andreas Martin
ulica Grodzka 20/6
kod pocztowy 70-560
miejsce Szczecin
telefon 91 885 80 14
faks 91 814 2504
e-mail [email protected]

Godziny otwarcia

Infogodziny otwarcia
Dzien od do
Poniedziałek 09:00 17:00
Wtorek 09:00 17:00
Środa 09:00 17:00
Czwartek 09:00 17:00
Piątek 09:00 17:00

Prawni niemiecki Andreas Martin prowadzi swoją kancelarię w Blankesee w Niemczech. Kancelaria znajduje się w odległości 20 km od granicy polsko-niemieckiej (przejście graniczne w Lubieszynie). Ponadto prawnik niemiecki Andreas Martin wpisany jest jako pierwszy niemiecki prawnik na liście zagranicznych adwokatów w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej.


Kancelaria w Berlinie

Kancelaria Prawna w Berlinie Kancelaria Prawna w Berlinie

Adres

Infoadres
Andreas Martin
ulica Marzahner Promenade 22
kod pocztowy 12679
miejsce Berlin
telefon +49 30 74 92 3060
faks +49 30 74 92 3818
e-mail [email protected]

Godziny otwarcia

Infogodziny otwarcia
Dzien od do
Poniedziałek 09:00 17:00
Wtorek 09:00 17:00
Środa 09:00 17:00
Czwartek 09:00 17:00
Piątek 09:00 17:00

Kolejna kancelaria prawnika niemieckiego Andreasa Martina znajduje się w Szczecinie, przy ul. Grodzka 20/6 – 70-560 Szczecin, tel. 91 885 80 14. W kancelarii w Szczecinie Andreas Martin współpracuje z 4 polskimi adwokatami. Udzielanie porad, jak i korespondencja z polskimi klientami odbywa się oczywiście w języku Polskim.


Kancelaria w Blankensee

Kancelaria Prawna w Blankensee Kancelaria Prawna w Blankensee

Kancelaria w Blankensee

Adres

Infoadres
Andreas Martin
ulica Dorfstraße 91
kod pocztowy 17322
miejsce Blankensee
telefon 039744 87 97 90
faks 039744 87 97 99
e-mail [email protected]

Godziny otwarcia

Infogodziny otwarcia
Dzien od do
Poniedziałek 09:00 17:00
Wtorek 09:00 17:00
Środa 09:00 17:00
Czwartek 09:00 17:00
Piątek 09:00 17:00

Subsections of Kontakt

Szczecin

Kancelaria Prawna - Szczecin - Kontakt Kancelaria Prawna - Szczecin - Kontakt

Adwokat Niemcy zakres usług Andreas Martin Kontakt


niemiecka Kancelaria Prawna w Szczecinie

Kanzlei Stettin in Polen Kanzlei Stettin in Polen

Kancelaria w Szczecinie istnieje od 2005 roku.

Początkowo biuro mieściło się przy Alejach Wojska Polskiego. Później biuro zostało przeniesione na ulicę Grodzką.

Adres

Infoadres
Andreas Martin
ulica Grodzka 20/6
kod pocztowy 70-560
miejsce Szczecin
telefon 91 885 80 14
faks 91 814 2504
e-mail [email protected]

Kancelaria Prawna w Szczecinie Kancelaria Prawna w Szczecinie


Godziny otwarcia

Infogodziny otwarcia
Dzien od do
Poniedziałek 09:00 17:00
Wtorek 09:00 17:00
Środa 09:00 17:00
Czwartek 09:00 17:00
Piątek 09:00 17:00

Berlin

Kancelaria Prawna - Kontakt Kancelaria Prawna - Kontakt

Adwokat Niemcy zakres usług Andreas Martin Kontakt


Kancelaria w Berlinie

Kanzlei Berlin Kanzlei Berlin

Adres

Infoadres
Andreas Martin
ulica Marzahner Promenade 22
kod pocztowy 12679
miejsce Berlin
telefon +49 30 74 92 3060
faks +49 30 74 92 3818
e-mail [email protected]

Kancelaria Prawna w Berlinie Kancelaria Prawna w Berlinie


Godziny otwarcia

Infogodziny otwarcia
Dzien od do
Poniedziałek 09:00 17:00
Wtorek 09:00 17:00
Środa 09:00 17:00
Czwartek 09:00 17:00
Piątek 09:00 17:00

Blankensee

Kancelaria Prawna - Kontakt Kancelaria Prawna - Kontakt

Adwokat Niemcy zakres usług Andreas Martin Kontakt


Kancelaria w Blankensee

Kanzlei Blankensee Kanzlei Blankensee

Adres

Infoadres
Andreas Martin
ulica Dorfstraße 91
kod pocztowy 17322
miejsce Blankensee
telefon 039744 87 97 90
faks 039744 87 97 99
e-mail [email protected]

Kancelaria Prawna w Blankensee Kancelaria Prawna w Blankensee


Godziny otwarcia

Infogodziny otwarcia
Dzien od do
Poniedziałek 09:00 17:00
Wtorek 09:00 17:00
Środa 09:00 17:00
Czwartek 09:00 17:00
Piątek 09:00 17:00

Subsections of Wzór

Chapter 6

Leksykon

Leksykon - Anwaltskanzlei Martin Leksykon - Anwaltskanzlei Martin

Adwokat Niemcy zakres usług Andreas Martin Kontakt


Leksykon niemieckiego prawa

Proszę kliknąć na pytanie.

prawo pracy


Abfindung

Odprawa to jednorazowa płatność oferowana przez pracodawcę pracownikowi po rozwiązaniu stosunku pracy. Służy ona jako rekompensata za utratę zatrudnienia i może mieć różne przyczyny. Zgodnie z niemieckim prawem nie ma jednak ustawowego prawa do odprawy w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę.

Abfindungsanspruch

Roszczenie o wypłatę odprawy w przypadku zwolnienia przez pracodawcę jest bardzo rzadkie w niemieckim prawie pracy. Zazwyczaj pracownik nie ma prawa do odprawy w przypadku zwolnienia przez pracodawcę.

Abfindungsformel

Chociaż nie ma ustawowego prawa do odprawy, odprawy są często negocjowane w postępowaniach dotyczących ochrony przed zwolnieniem. Jest ona z grubsza oparta na tzw. formule odprawy, którą większość sądów pracy ustala na poziomie połowy miesięcznego wynagrodzenia brutto za rok zatrudnienia.

Ablauf des arbeitsgerichtlichen Verfahrens

Das Verfahren vor den deutschen Arbeitsgericht läuft in der Regel wie folgt ab:

 1. wniesienie pozwu
 2. doręczenie pozwu drugiej stronie
 3. wyznaczenie rozprawy pojednawczej przed sądem pracy
 4. wyznaczenie terminu na odpowiedź na pozew
 5. wyznaczenie rozprawy izbowej
 6. przeprowadzenie postępowania dowodowego lub wydanie wyroku w sprawie

Abwicklungsvertrag

Ugoda jest umową, która reguluje zasady rozwiązania stosunku pracy. Sama umowa nie rozwiązuje jednak stosunku pracy. Następuje to w drodze wypowiedzenia lub porozumienia o rozwiązaniu stosunku pracy.

Chapter 7

FAQ

FAQ- Kancelaria Prawna FAQ- Kancelaria Prawna

Adwokat Niemcy zakres usług Andreas Martin KontaktFAQ

Proszę kliknąć na pytanie.

1. Pytanie

Nieprawda:

Bez znajomości języka jest ciężko samemu się bronić przed niemieckim sądem. Sąd mógłby sam ustanowić tłumacza, ale pomimo tego nie zostanie rozwiązany problem co do znajomości prawa niemieckiego. Ponadto w sądzie krajowym i wyższych niemieckich instancjach istnieje przymus adwokacki. Pod przymusem adwokackim rozumiemy obowiązek zastąpienia strony przez fachowego pełnomocnika przy dokonywaniu określonej czynności procesowej albo w określonej fazie postępowania. W związku z powyższym przed niektórymi sądami jest niezbędna reprezentacja przez niemieckiego adwokata.

2. Pytanie

Nieprawda:

Wszystkie opłaty w Niemczech reguluje ustawa dotycząca wynagrodzenia adwokata. Wysokość opłat niemieckiego adwokata jest ustawowo ustalona i uzależniona od wartości przedmiotu działalności adwokackiej. Dlatego też wszystkie opłaty w Niemczech są jasno sformułowane.

3. Pytanie

Nieprawda:

Jeśli toczy się w niemieckim sądzie sprawa przeciwko obywatelowi polskiemu albo jeśli obywatel polski prowadzi sprawę w Niemczech (np. sprawa rozwodowa) jest możliwe zwolnienie od kosztów adwokackich i sądowych. To prawo zwolnienia od kosztów procesowych nie istnieje tylko i wyłącznie dla obywateli niemieckich, ale również dla obywateli polskich prowadzących sprawę w Niemczech. Warunkiem jest jednak brak wystarczających dochodów do pokrycia kosztów procesu w Niemczech. Ten fakt musi być udowodniony przez polskiego obywatela poprzez złożenie odpowiednich dokumentów i odpowiedniego oświedczenia przed niemieckim sądem. Zazwyczaj adwokat niemiecki składa to oświadczenie w sądzie niemieckim.

4. Pytanie

Nieprawda:

Tak jak niemiecki sąd – przeważnie w prawie cywilnym – wyznacza termin obrony polskiemu pozwanemu albo termin odpowiedzi na oświadczenie pisemne strony przeciwnej, tak tutaj należy bardzo szybko reagować. Często jest tak w praktyce, że polscy klienci idą dopiero przed upływem terminu do adwokata (niemieckiego adwokata). To może negatywnie wpłynąć na wynik całego procesu. Termin odpowiedzi na pozew – na wniosek niemieckiego adwokata – często może zostać przez sąd wydłużony, jednak wniosek o przedłużenie terminu złożony przed upływem terminu wymaga zajęcia stanowiska. Tak zwane zawiadomienie obrony jest to termin zawity, który nie może być przedłużony. W przypadku kiedy pisemne oświadczenie niemieckiego adwokata dojdzie do sądu po terminie, zazwyczaj zostanie wydany wyrok zaoczny przeciwko polskiemu pozwanemu, co wiąże się z dodaktowymi kosztami.

5. Pytanie

Nieprawda:

Największym błędem byłoby w ogóle nie reagować, jeśli decyzja niemieckiego urzędu celnego byłaby sprzeczna z prawem. Po upływie terminu do wniesienia środka prawnego, niemiecki urząd celny może poprzez urząd skarbowy w Polsce wyekzekwować swoją decyzję (np. w związku z przemytem papierosów). Taka sytuacja zdarza się coraz częściej.

tagi


wkrótce …

Ogolne pytanie

niemiecka mentalność

Koszty adwokackie w Niemczech

Adwokaci

Koszty sądowe w Niemczech

Prawnik

Radca Prawny

Adwokat

Notariusz

Prokurator

Sędzia

Komornik

Izba Adwokacka

Andreas Martin

Chapter 8

Kariera

kariera kariera

Adwokat Niemcy zakres usług Andreas Martin Kontakt


Kariera

Kariera – oferty pracy Aby wzmocnić nasze kancelarie w Niemczech i w Polsce potrzebujemy Państwa kandydatur, z których już dzisiaj bardzo się cieszymy i za które już dzisiaj bardzo Państwu dziękujemy.

Warunkiem jest jednak pewne posługiwanie się tak językiem niemieckim jak i polskim, umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność pracy pod presją.

Poszukujemy następujące osoby (m/w/d):

 • Prawników
 • Referendare / Aplikantów
 • Pracowników biurowych
 • Praktykantów
 • uczeń (Auszubildende)

Prosimy o przesyłanie CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego pocztą na adres:

Rechtsanwalt Andreas Martin

drogą e-mailową na adres: [email protected]

Chapter 9

Orzecznictwo

Orzecznictwo- Kancelaria Prawna Orzecznictwo- Kancelaria Prawna

Adwokat Niemcy zakres usług Andreas Martin KontaktWyroki sądów niemieckich i ETS


Kancelaria Prawna - Orzecznictwo Kancelaria Prawna - Orzecznictwo

sąd decyzja tagi sprawy
Kancelaria Prawna - Orzecznictwo Kancelaria Prawna - Orzecznictwo ETS WYROK Z DNIA 12.01.2023 r. — SPRAWY POŁĄCZONE C‑154/21 jurysdykcji, Rozporządzenie (UE) 2016/679 – Artykuł 15 ust. 1 lit. c) RW przeciwko Österreichische Post AG -
Kancelaria Prawna - Orzecznictwo Kancelaria Prawna - Orzecznictwo WYROK TRYBUNAŁU z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie C‑55/18 Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników CCOO przeciwko Deutsche Bank SAE
Kancelaria Prawna - Orzecznictwo Kancelaria Prawna - Orzecznictwo ETS WYROK Z DNIA 25.10.2011 r. — SPRAWY POŁĄCZONE C-509/09 I C-161/10 jurysdykcji, EuGVVO, (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. eDate Advertising GmbH / Martinez / MGN Limited

Kancelaria Prawna Andreas Martin

Subsections of Orzecznictwo