Filia w Niemczech


spółka akcyjna spółka akcyjna

Adwokat Niemcy Zakres usług prawo gospodarcze Andreas Martin Kontakt


Filia polskiego przedsiębiorstwa i Zakład w Niemczech

Polski handlowiec może w Niemczech podobno jak i w Polsce założyć filię. Obok zakładów (jako prawnie niesamodzielna jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa) w Niemczech, filia jest drugą formą niesamodzielnej działalnością przez polskich handlowców.


filia w Niemczech

Polskie przedsiębiorstwo musi być wpisane do rejestru handlowego w Polsce, tym samym nie wszystkie formy przedsiębiorstw mogą założyć filię w Niemczech. Filia polskiego przedsiębiorstwa (np.sp.z.o.o ) jest wpisywana do niemieckiego rejestru handlowego. Właściwość rejestru handlowego do wpisu fili zależy od okręgu w którym będzie siedziba filii. Do rejestru handlowego trzeba składać rożne dokumenty jak np. polski wpis do KRS.

Filia nie jest na zewnątrz samodzielna, jest ona częścią polskiej spółki kapitałowej.

Dłużnikiem oraz właścicielem praw i roszczeń, nie jest zatem filia, lecz spółka kapitałowa.


Księgowość

Księgowość filii powinna być prowadzona w Niemczech. Zyski filii są opodatkowane w Niemczech. Podwójne opodatkowanie nie jest możliwe ze względu na Polsko Niemieckie porozumienie o podwójnym opodatkowaniu. W Niemczech podatku obrotowy wynosi 19%.


Dokumenty

Na dokumentach firmowych powinno być uwidocznione: sąd prowadzący rejestr, numer rejestru filii, imię numer rejestru, sąd prowadzący rejestr i status prawny spółki macierzystej.

Przedsiębiorstwa handlowe stają się automatycznie członkiem miejscowej izby przemysłowej-handlowej (członkowstwo przymusowe). Przedsiębiorstwa handlowe stają się przymusowym członkiem izby handlowej.

Konieczne jest zgłoszenie działalności gospodarczej.

zalety

  • założenie szybsze niż sp. z.o.o/SA
  • tańsze niż założenie nowej spółki kapitałowej
  • większy związek między niemiecką filią/oddziałem z polską spółką macierzystą

niekorzyści:

  • gorszy wizerunek niż spółka kapitałowa w Niemczech
  • skomplikowany status prawniczy ze względu na związek z spółką macierzystą (przeprowadzenie żądań itd.)

Zakład polskiego przedsiębiorcy w Niemczech

Polski przedsiębiorca nie chcąc założyć własną firmę w Niemczech, może również niezależnie od utworzenia filii, założyć zakład w Niemczech, jako prawnie niesamodzielną jednostkę organizacyjną przedsiębiorstwa.

Zakład można utworzyć dla polskich firm jednoosobowych i polskich spółek prawa cywilnego.

Zakład jest to dalsza filia przedsiębiorstwa które są urządzane jako lokale sklepowe, ale zależne od centrali za granicą. Są to zależne oddziały które nie mogą prowadzić inne imię niż oddział główny. Zakłady prowadzą usługi dodatkowe które służą przygotowaniu, pośrednictwie i wykonywania handlu głównego przedsiębiorstwa zagranicznego.


Rachunkowość prowadzona jest w Niemczech.

Zakłady nie podlegają wpisowi do rejestru handlowego. Niemiecki zakład podlega zgłoszeniuwłaściwemu urzędowi gospodarczemu.


zalety:

  • szybkie i tanie założenie

niekorzyści:

  • zły wizerunek

Inforegulacja prawna HGB i BGB


Rechtsanwalt Andreas Martin