Adwokaci w Niemczech i w Polsce


Opublikowanie Opublikowanie

Adwokat Niemcy Zakres usług Andreas Martin Kontakt


Adwokaci w Niemczech i w Polsce

Liczba adwokatów w Polsce na chwilę obecną jest cały czas niższa niż w Niemczech. W Niemczech jest obecnie 160.000,00 adwokatów. W samym Berlinie jest ich mniej więcej 12.000,00. Przy liczbie 82.000.000,00 mieszkańców, jeden adwokat przypada na 512 mieszkańców. Złośliwi uważają, że w Niemczech czasami jest więcej adwokatów niż mandatów. Tendencja jest jednak ciągle taka, że zauważalny jest niewielki wzrost liczby dopuszczonych adwokatów w Niemczech.

Sytuacja

Sytuacja inaczej kształtuje się w Polsce. Tutaj liczba adwokatów przypadająca na mieszkańców jest jeszcze zdecydowanie niższa, jednakże można już zaobserwować wzrost, który jest coraz wyższy. Należy się spodziewać, że liczba adwokatów stanie się podobna do niemieckiej. Obecnie jest około 26.000,00 czynnych zawodowo adwokatów –(adwokatów i radców prawnych, zarejestrowanych jest około 35.000). Przy liczbie mieszkańców 38.000.000,00 jeden adwokat przypada na 1.461 mieszkańców. A zatem liczba adwokatów przypadająca na mieszkańców w Polsce jest prawie trzy razy niższa niż Niemczech. Ale liczby czasami oszukują.

Porównując oba kraje można zauważyć, że siła nabywcza w Niemczech jest wyższa niż w Polsce. Poza tym dużo mandatów w Niemczech posiada ubezpieczenie prawne z tego względu, także w zakresie czynności pozasądowych, koszty adwokackie w ustawowej wysokości są możliwe do zwrócenia. Ponadto istnieje w Niemczech tak zwana ustawa o poradach prawnych, na mocy której porada prawna i przedstawicielstwo prawne zasadniczo może być udzielone i prowadzone tylko przez adwokatów. Wszystko to prowadzi do tego, że gotowość do szukania pomocy u adwokata w Niemczech jest cały czas wyższa niż w Polsce. Należy przy tym zauważyć, że dużą część spraw adwokatów z Niemiec stanowią sprawy z zakresu pozasądowego postępowania. Z tego względu analizowanie liczb jest w znikomym stopniu sensowne, ponieważ to nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji na rynku prawniczym.

Jakie są konsekwencje dla palestry wynikające z dużej liczby adwokatów przypadającej na mieszkańców?

W Niemczech duża liczba adwokatów doprowadziła do tego, że wzajemna konkurencja pomiędzy adwokatami mocno zaostrzyła się. Wynikiem tej konkurencji jest nie tylko niższa cena za usługi, lecz również wyspecjalizowanie się kancelarii. Podobnie jak w przypadku lekarzy, dla adwokatów w Niemczech istnieje możliwość wyspecjalizowania się w różnych dziedzinach prawa. Zaczynając od prawa pracy i prawa podatkowego. W międzyczasie ustanowiono 20 specjalizację (adwokat – specjalista w prawie rolnym).

Około 20% wszystkich adwokatów w Niemczech posiada tytuł specjalisty w poszczególnej dziedzinie prawa. Specjalizacja łączy się najczęściej z utworzeniem zespołu adwokackiego z kilkoma adwokatami, ponieważ wówczas sprawy mogą być szybko opracowywane przez specjalistów z różnych dziedzin. Mandanci w Niemczech zadają celowo pytanie, czy adwokat ma tytuł specjalisty w konkretnej dziedzinie prawa. Ostatnio zapytała mnie nawet niemiecka klientka, czy mógłbym jej polecić w Szczecinie adwokata, specjalistę w prawie gospodarczym.

Obok specjalizacji zauważa się również, iż zmniejszyło się wynagrodzenie za usługi adwokackie. Mimo, iż w Niemczech są uregulowane minimalne opłaty za czynności adwokackie, są one coraz częściej zaniżane. Usługi adwokackie są sprowadzane często do taniego produktu. W Berlinie wielu Mandantów oczekuje darmowej porady – nawet jeszcze telefonicznie. Bezpłatna porada sprzeciwia się zasadzie konkurencji. Także młodzi adwokaci – którzy mogą być zatrudniani tylko na określonych warunkach- pracują w wielkich kancelariach za niewielkie pensje. Pewien adwokat z Berlina powiedział mi kiedyś – odnośnie tego tematu:” Zatrudniłbym kogoś na pół roku w kancelarii bez wynagrodzenia, ale już nie mam tutaj żadnego wolnego stołu i krzesła”. Jeżeli chodzi o reprezentację w sądzie wynagrodzenie w Niemczech jest dzielone, jednakże jest trend w Berlinie, iż adwokat, który pójdzie na rozprawę dostaje część tylko 50 Euro.

”Piękna perspektywa” dla adwokatury w Niemczech i Polsce.


Rechtsanwalt Andreas Martin