Prawo Cywilne


prawo cywilne prawo cywilne

Adwokat Niemcy Zakres usług Andreas Martin Kontakt


Zivilrecht Zivilrecht

niemieckie prawo cywilne

Uwagi ogólne dot. niemieckiego prawa cywilnego

Info

Niemieckie prawo cywilne reguluje stosunki prawne między prywatnymi osobami.


Do niemieckiego prawa cywilnego należą następujące obszary prawa:

– niemieckie prawo dot. wypadków komunikacyjnych – niemieckie prawo umów – niemieckie prawo spadkowe – niemieckie prawo rodzinne

W celu zapewnienia przejrzystości stronom internetowym specyfika każdej w/w dziedziny prawa zostanie omówiona poniżej w odrębnych punktach.

Inforegulacja prawna BGB


Regulacje ustawowe

Niemieckie prawo cywilne jest w przeważającej mierze uregulowane w niemieckim kodeksie cywilnym. W Niemczech jest on określany w skrócie jako BGB.

Niemieckie BGB jest jest jedną z najważniejszych ustaw w Niemczech; weszła w życie w 1900r. i stała się pierwowzorem dla wielu ustaw innych krajów.

5 części BGB

Niemieckie BGB składa się właściwie z 5 części:

 • części ogólnej,
 • prawa zobowiązań -cześć ogólna,
 • prawa zobowiązań -część szczegółowa,
 • prawa rzeczowego i
 • prawa spadkowego i rodzinnego.

Niemieckie BGB było wielokrotnie nowelizowane. Do tekstu pierwotnego były również dołączane inne tekst ustaw., jak np. prawo o ogólnych warunkach handlowych(AGB- ustawa) i ustawa o sprzedaży na odległość.

W niemieckim BGB znajdują się regulacje dotyczące następujących tematów/dziedzin prawa:

 • prawo o stowarzyszeniach (założenie i prowadzenie stowarzyszenia w Niemczech). §§ 21 BGB
 • prawo fundacji Niemczech – §§80 BGB
 • wykonanie umów- §§ 104
 • zdolność do czynności prawnych- §§3 104 BGB
 • reprezentacja i pełnomocnictwo- §3164 BGB
 • terminy- §§186 BGB
 • przedawnienie – §§ 194 BGB
 • treść stosunków zobowiązaniowych – §§ 241 BGB
 • ogólne warunki handlowe – §§ 305 BGB
 • umowne stosunki zobowiązaniowe – §§ 311 BGB
 • odstąpienie, prawo odwołania przy umowach konsumenckich -§§ 346 BGB
 • ustanie stosunków zobowiązaniowych §§ 362 BGB
 • odstąpienie- §§ 398 BGB