Chapter 6

Leksykon

Leksykon - Anwaltskanzlei Martin Leksykon - Anwaltskanzlei Martin

Adwokat Niemcy zakres usług Andreas Martin Kontakt


Leksykon niemieckiego prawa

Proszę kliknąć na pytanie.

prawo pracy


Abfindung

Odprawa to jednorazowa płatność oferowana przez pracodawcę pracownikowi po rozwiązaniu stosunku pracy. Służy ona jako rekompensata za utratę zatrudnienia i może mieć różne przyczyny. Zgodnie z niemieckim prawem nie ma jednak ustawowego prawa do odprawy w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę.

Abfindungsanspruch

Roszczenie o wypłatę odprawy w przypadku zwolnienia przez pracodawcę jest bardzo rzadkie w niemieckim prawie pracy. Zazwyczaj pracownik nie ma prawa do odprawy w przypadku zwolnienia przez pracodawcę.

Abfindungsformel

Chociaż nie ma ustawowego prawa do odprawy, odprawy są często negocjowane w postępowaniach dotyczących ochrony przed zwolnieniem. Jest ona z grubsza oparta na tzw. formule odprawy, którą większość sądów pracy ustala na poziomie połowy miesięcznego wynagrodzenia brutto za rok zatrudnienia.

Ablauf des arbeitsgerichtlichen Verfahrens

Das Verfahren vor den deutschen Arbeitsgericht läuft in der Regel wie folgt ab:

  1. wniesienie pozwu
  2. doręczenie pozwu drugiej stronie
  3. wyznaczenie rozprawy pojednawczej przed sądem pracy
  4. wyznaczenie terminu na odpowiedź na pozew
  5. wyznaczenie rozprawy izbowej
  6. przeprowadzenie postępowania dowodowego lub wydanie wyroku w sprawie

Abwicklungsvertrag

Ugoda jest umową, która reguluje zasady rozwiązania stosunku pracy. Sama umowa nie rozwiązuje jednak stosunku pracy. Następuje to w drodze wypowiedzenia lub porozumienia o rozwiązaniu stosunku pracy.