Chapter 7

FAQ

FAQ- Kancelaria Prawna FAQ- Kancelaria Prawna

Adwokat Niemcy zakres usług Andreas Martin KontaktFAQ

Proszę kliknąć na pytanie.

1. Pytanie

Nieprawda:

Bez znajomości języka jest ciężko samemu się bronić przed niemieckim sądem. Sąd mógłby sam ustanowić tłumacza, ale pomimo tego nie zostanie rozwiązany problem co do znajomości prawa niemieckiego. Ponadto w sądzie krajowym i wyższych niemieckich instancjach istnieje przymus adwokacki. Pod przymusem adwokackim rozumiemy obowiązek zastąpienia strony przez fachowego pełnomocnika przy dokonywaniu określonej czynności procesowej albo w określonej fazie postępowania. W związku z powyższym przed niektórymi sądami jest niezbędna reprezentacja przez niemieckiego adwokata.

2. Pytanie

Nieprawda:

Wszystkie opłaty w Niemczech reguluje ustawa dotycząca wynagrodzenia adwokata. Wysokość opłat niemieckiego adwokata jest ustawowo ustalona i uzależniona od wartości przedmiotu działalności adwokackiej. Dlatego też wszystkie opłaty w Niemczech są jasno sformułowane.

3. Pytanie

Nieprawda:

Jeśli toczy się w niemieckim sądzie sprawa przeciwko obywatelowi polskiemu albo jeśli obywatel polski prowadzi sprawę w Niemczech (np. sprawa rozwodowa) jest możliwe zwolnienie od kosztów adwokackich i sądowych. To prawo zwolnienia od kosztów procesowych nie istnieje tylko i wyłącznie dla obywateli niemieckich, ale również dla obywateli polskich prowadzących sprawę w Niemczech. Warunkiem jest jednak brak wystarczających dochodów do pokrycia kosztów procesu w Niemczech. Ten fakt musi być udowodniony przez polskiego obywatela poprzez złożenie odpowiednich dokumentów i odpowiedniego oświedczenia przed niemieckim sądem. Zazwyczaj adwokat niemiecki składa to oświadczenie w sądzie niemieckim.

4. Pytanie

Nieprawda:

Tak jak niemiecki sąd – przeważnie w prawie cywilnym – wyznacza termin obrony polskiemu pozwanemu albo termin odpowiedzi na oświadczenie pisemne strony przeciwnej, tak tutaj należy bardzo szybko reagować. Często jest tak w praktyce, że polscy klienci idą dopiero przed upływem terminu do adwokata (niemieckiego adwokata). To może negatywnie wpłynąć na wynik całego procesu. Termin odpowiedzi na pozew – na wniosek niemieckiego adwokata – często może zostać przez sąd wydłużony, jednak wniosek o przedłużenie terminu złożony przed upływem terminu wymaga zajęcia stanowiska. Tak zwane zawiadomienie obrony jest to termin zawity, który nie może być przedłużony. W przypadku kiedy pisemne oświadczenie niemieckiego adwokata dojdzie do sądu po terminie, zazwyczaj zostanie wydany wyrok zaoczny przeciwko polskiemu pozwanemu, co wiąże się z dodaktowymi kosztami.

5. Pytanie

Nieprawda:

Największym błędem byłoby w ogóle nie reagować, jeśli decyzja niemieckiego urzędu celnego byłaby sprzeczna z prawem. Po upływie terminu do wniesienia środka prawnego, niemiecki urząd celny może poprzez urząd skarbowy w Polsce wyekzekwować swoją decyzję (np. w związku z przemytem papierosów). Taka sytuacja zdarza się coraz częściej.

tagi


wkrótce …

Ogolne pytanie

niemiecka mentalność

Koszty adwokackie w Niemczech

Adwokaci

Koszty sądowe w Niemczech

Prawnik

Radca Prawny

Adwokat

Notariusz

Prokurator

Sędzia

Komornik

Izba Adwokacka

Andreas Martin