Chapter 3

Kancelaria

kancelaria - Anwaltskanzlei kancelaria - Anwaltskanzlei

Adwokat Niemcy zakres usług Andreas Martin Kontakt


Niemiecka Kancelaria Prawna

Strona internetowa – Adwokat-Niemcy – jest prowadzona przez prawnika niemieckiego – Andreasa Martina (prawnik niemiecki)- z kancelariami w Berlinie (w Blankensee i w Polsce w Szczecinie.


Rechtsanwalt Andreasa Martina w Sczeczinie i Berlinie

Rechtsanwalt Andreas Martin (Berlin/Stettin/Blankensee) jest wpisany jako pierwszy niemiecki prawnik na listę Adwokatów Obcokrajowców (zagranicznych adwokatow) w Szczecinskiej Izbie Adwokackiej (nummer A 0001).


niemiecki Adwokat

Prawnik Andreas Martin jest również uprawiony do reprezentowania w sądach rejonowych i krajowych (odpowiednik sądu okręgowego w Polsce). Ponadto reprezentuje klientów wobec urzędów takich jak np: Urząd Celny w Niemczech, Prokuratura w Niemczech (np. w Berlinie, w Neubrandenburgu).

Niemiecko-polska kancelaria adwokacka w Szczecinie reprezentuje przede wszystkim polskich klientów w niemiecko-polskich sprawach prawnych. W kancelarii polskim Mandantom są udzielane porady z zakresu prawa niemieckiego.


niemieckie prawo

Przede wszystkim dotyczą one niemieckiego prawa cywilnego i gospodarczego, a także niemieckiego prawa spadkowego, rodzinnego i prawa karnego. Porady są udzielane z następujących obszarów prawa:


przymus adwokacki

Proszę wziąć pod uwagę, iż w Niemczech przed niektórymi sadami obowiązuje przymus adwokacki.

Oznacza to, iż strona może wziąć udział w procesie tylko i wyłącznie, jeżeli jest reprezentowana przez niemieckiego adwokata. W przeciwnym razie osoba taka jest traktowana przed sąd jak gdyby była nieobecna ; w sprawie zostaje wówczas wydany wyrok zaoczny.


Przed następującymi sądami powstaje przymus adwokacki:

  • przed sadami rodzinnymi w Niemczech (w sprawach małżeńskich/przynajmniej jedna strona musi być reprezentowana przez niemieckiego adwokata)
  • przed wszystkimi niemieckimi sądami krajowymi –Landgericht (z wyjątkiem określonych spraw rodzinnych)
  • przed wszystkimi wyższymi sądami krajowymi – Oberlandesgericht
  • przed sądem związkowym

Należy też zwrócić uwagę, iż adwokaci w Niemczech muszą pobierać opłaty określono ustawowo. Przynajmniej w postępowaniu sądowym niemieccy adwokaci są zobligowani te do ich pobierania. W praktyce niemieccy adwokaci nie pobierają mniej szych opłat adwokackich od tych ustalonych ustawowo , a już z pewnością nie – niemiecko-polskie kancelarie adwokackie.


ADRES w Polsce :

InfoAdres

Kancelaria w Polsce

ul. Grodzka 20/6 70-560 Szczecin

  • Tel: 91 885 80 14
  • Fax 91 814 2504

www.adwokat-niemcy.pl