Egzekucja w Niemczech


Egzekucja Egzekucja

Adwokat Niemcy Zakres usług prawo cywilne Andreas Martin Kontakt


Polsko – niemiecka kancelaria adwokacka A. Martin z siedzibą w Polsce(Szczecin) i w Niemczech (Blankensee oraz Berlin) zajmuje się od lat ściąganiem należności w imieniu polskich mandantow w Niemczech.


egzekucja w niemczech

Długi oraz nadmierne zadłużenie stanowią w dalszym ciągu anomalię w Niemczech. Z nadmiernym zadłużeniem związana jest nierozłącznie egzekucja przymusowa, a tym samych wykonanie żądania.


egzekucja

Za pomocą środka jakim jest egzekucja dłużnik zostaje zmuszony do płacenia. Egzekucja stanowi w Niemczech prawny środek dochodzenia wykonania żądania.

Do przeprowadzenia egzekucji w Niemczech przymusowej wymagane jest uzyskanie tytułu, na podstawie którego wierzyciel może dochodzić żądania. Istnieją różne tytuły:

  • nakaz wykonania obowiązku
  • notarialne uznanie długu z poddaniem pod egzekucje
  • wyrok sądowy ( także wyrok sądu polskiego razem z klauzulą wykonalności)

Do wyroku sądu polskiego dołączony musi zostać dodatkowo formularz, o uzyskanie którego należy złożyć wniosek w sądzie. Istnieją tutaj dwie możliwości:

  • formularz – zaświadczenie dotyczące orzeczeń sądowych i ugόd sądowych według załącznika V rozporządzenia WE Nr 44/2001 (art. 54)
  • formularz o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 805/2004 o ustanowieniu Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych

Formularz WE Nr. 805/2004

Nie istnieje wymόg zaopatrywania europejskiego tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności w Niemczech. Europejski tytuł egzekucyjne można otrzymać tylko w stosunku do bezspornych roszczeń pieniężnych po 2005 roku.

Formularz WE Nr. 44/2001 załącznika V

Formularz według załącznika V (Art. 54 WE Nr. 44/2001) wymaga złożenia wniosku w Niemczech o nadanie klauzuli wykonalności .

Jeżeli wierzyciel posiada jeden z powyższych tytułów można przeprowadzić egzekucję przymusową. W Niemczech występują m. in. następujące środki egzekucji przymusowej:

  • zajęcie majątku ruchomego przez komornika
  • zajęcie wynagrodzenia dłużnika
  • zajęcie środków zgromadzonych na rachunku bankowym
  • złożenie zaręczenia za pomocą przysięgi

Rechtsanwalt Andreas Martin