Niemieckie Prawo Umów


prawo umow prawo umow

Adwokat Niemcy Zakres usług prawo cywilne Andreas Martin Kontakt


niemieckie prawo umów

Znajomość niemieckiego prawa umów – akurat przy umowach polsko – niemieckich – jest podstawą uniknięcia późniejszego sporu przed sądem. Jeżeli jednak nie uda się uniknąć sporu przed sądem, to Państwa interesy będą zabezpieczone poprzez odpowiednie zapisy w umowie. Jako niemiecka kancelaria prawna chętnie w tym Państwu pomożemy.

Niemieckie prawo umów jest bardzo obszerne. Tak jak w Polsce jest duża liczba przepisów ustawowych, które trzeba brać pod uwage.

Prawo umów w Niemczech – podstawy ustawowe

Ustawowe podstawy dla niemieckiego prawa umów znajdują się w niemieckim kodeksie cywilnym – BGB. Zawarto w nim postanowienia ogólne o stosunkach umownych. W części ogólnej prawa umów uregulowano dochodzenie umów do skutku, wykonywanie zobowiązań wynikających z umów, odpowiednie rozwiązywanie umów. Przepisy o zakwestionowaniu, zastepstwie, ustąpieniu i wystąpieniu znajdują się w części ogólnej niemieckiego prawa umów w niemieckim kodeksie cywilnym.

W części szczególnej niemieckiego prawa umów w BGB znajdują się poszczegolne typy umów, jak umowa kupna, umowa najmu, umowa o dzieło, umowa o pracę, umowa agencyjna, umowa dostawy i inne typy umów. Nie jest to naturalnie wyliczenie wyczerpujące. Znaczenie ma tutaj swoboda zawierania umów. Strony nie muszą bezwzglednie przyjmować tych norm, które odnoszą sie do postanowień poszczególnych typów umów w BGB. W istocie swoboda umów jest jednak ograniczona. Takim ograniczeniem jest § 138 BGB odnoszący sie do sprzeczności z obyczajami.

Umowy w Niemczech – regulacje szczegółowe

Obok BGB funkcjonuje wiele innych uregulowań i podstaw prawnych, które dotyczą również szczogólnych stosunków umownych. Dla spólki z o.o. i spółki akcyjnej znajduje zastosowanie odrębny kodeks.

Przy umowach o pracę podstawy prawne odnajdujemy także w BGB (§§ 611 ff. BGB). Ponadto są także specjalne ustawy jak np. ustawa o ustroju przedsiębiorstw i ustawa o ochronie przed wypowiedzeniem. Dalej obowiązuje ustawa, która dotyczy pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie i która określa kiedy wyznaczenie terminu umowy o prace jest możliwe a kiedy nie. W ustawie związkowej zostaly określone wymiary urlopów pracowniczych.


Rechtsanwalt Andreas Martin