Uwolnienie marihuany w Niemczech od kwietnia 2024 r.

Uwolnienie marihuany w Niemczech Uwolnienie marihuany w Niemczech

Uwolnienie marihuany w Niemczech od kwietnia 2024r.

Od 1 kwietnia 2024 roku w Niemczech wchodzi w życie nowe prawo, które legalizuje konsumpcję cannabisu dla dorosłych. Decyzja ta jest wynikiem długiej debaty i ma na celu ograniczenie nielegalnego rynku cannabisu, kontrolę jakości produktu oraz wzmocnienie ochrony zdrowia i młodzieży. Oto kilka kluczowych punktów nowego prawa dotyczącego cannabisu:

  • Legalizacja konsumpcji i posiadania: Dorosłym będzie dozwolone posiadanie do 25 gramów suszonego cannabisu w przestrzeni publicznej oraz do 50 gramów w przestrzeni prywatnej. Ponadto, będzie dozwolona prywatna uprawa do trzech roślin cannabisu do własnego użytku.
  • Stowarzyszenia uprawowe: Możliwe będzie tworzenie niekomercyjnych stowarzyszeń do wspólnej uprawy cannabisu i kontrolowanego przekazywania go członkom do użytku własnego. Takie stowarzyszenia mogą liczyć do 500 członków i muszą przestrzegać ścisłych przepisów.
  • Ochrona dzieci i młodzieży: Posiadanie i konsumpcja cannabisu przez nieletnich pozostaje zabroniona. Istnieją również specjalne regulacje dla młodych dorosłych do 21 roku życia, w tym mniejsze ilości wydawane i zmniejszone stężenia THC.
  • Zakaz reklamy: Wprowadzony zostanie ogólny zakaz reklamy i sponsoringu cannabisu do konsumpcji oraz stowarzyszeń uprawowych.
  • Edukacja i prewencja: Wzmocnione zostaną działania edukacyjne dotyczące konsumpcji cannabisu, w celu ochrony i informowania szczególnie młodzieży.

Rząd federalny w Niemczech

Rząd federalny argumentuje, że dotychczasowa polityka narkotykowa dotycząca konsumpcji cannabisu osiągnęła swoje granice. Konsum wzrastał pomimo zakazów, a cannabis z czarnego rynku często niesie ze sobą ryzyko zdrowotne. Nowe prawo ma przyczynić się do poprawy ochrony zdrowia i ograniczenia nielegalnego rynku.

Zmiana kierunku w niemieckiej polityce narkotykowej

Ta reforma stanowi znaczącą zmianę w niemieckiej polityce narkotykowej, mającą na celu dekryminalizację i regulację obrotu cannabisem, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony młodych ludzi.

Dowiedz się więcej: