Nakaz aresztowania


Nakaz aresztowania Nakaz aresztowania

Adwokat Niemcy Zakres usług prawo karne Andreas Martin Kontakt


Nakaz aresztowania w Niemczech

Wielu Polaków nie wie, że w przypadku wystawienia na terenie Niemiec nakazu aresztowania może zostać przeprowadzona ekstradycja do Niemiec. Również nie wszystkim jest wiadome, że nawet przy starych nakazach aresztowania wystawionych w Niemczech można zostać aresztowanym przy wjeździe do Niemiec.


§ 114 niemieckiego kodeksu postępowania karnego (StPO)

Tutaj mają Państwo możliwość dowiedzieć się czegoś o podstawach niemieckiego nakazu aresztowania:

§ 114 niemieckiego kodeksu postępowania karnego (StPO) informuje o tym, że areszt śledczy nakazywany jest poprzez pisemny nakaz aresztowania wystawiany przez niemieckiego sędziego.

W niemieckim nakazie aresztowania muszą znajdować się następujące informacje:

  • dane oskarżonego
  • czyn, o który jest zasadnie oskarżany,
  • czas i miejsce jego popełnienia,
  • prawne znamiona przestępstwa
  • i przepisy karne, które mają być zastosowane,
  • podstawa aresztowania (ucieczka/ukrywanie, niebezpieczeństwo ucieczki, niebezpieczeństwo mataczenia i/lub niebezpieczeństwo powtórnego dokonania czynu)
  • fakty, z których wynika uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa i podstawa aresztowania, jeżeli nie jest przez to narażane bezpieczeństwo państwa.

Inforegulacja prawna § 114 StPO


niemiecka Kancelaria

Nakaz aresztowania w Niemczech może być wydany tylko przez sędziego. W postępowaniu dochodzeniowym jest to sędzia śledczy niemieckiego sądu karnego. W przypadku wniesienia skargi publicznej niemiecki sąd karny, który się tą skargą zajmował.

Prawne przepisy regulujące wydanie nakazu aresztowania na terenie Niemiec znajdują się w niemieckim kodeksie postępowania karnego, w księdze pierwszej (przepisy ogólne) oraz w częsci dziewiątej – aresztowanie i tymczasowe zatrzymanie w Niemczech.

Jeżeli chcą Państwo sprawdzić, czy został przeciwko Państwu wydany na terenie Niemiec nakaz aresztowania, proszę się z nami skontaktować.

Jako niemiecko-polska kancelaria adwokacka jesteśmy w stanie doradzić i reprezentować Państwa we wszystkich sprawach karnych na terenie Niemiec, również w sprawach aresztowań w Niemczech.


Mecenas A. Martin