Rozwód w Berlinie


Rozwód w Berlinie Rozwód w Berlinie

Adwokat Niemcy Zakres usług prawo rodzinne Andreas Martin Kontakt


Rozwód w Berlinie

Obecnie wielu polskich obywateli żyje w Berlinie. Często Polki – jeśli żyją w Niemczech – wychodzą za Niemców. Kiedy w małżeństwie nie powodzi się, wtedy rodzi się pytanie, czy sprawa rozwodowa może być przeprowadzona w Berlinie przez niemieckiego adwokata (w Niemczech wymagany jest podpis adwokata na pozwie rozwodowym).


rozwod w Niemczech

Zanim dojdzie do rozwodu i jego skutków (wyrównanie z tytułu utraty pryszłego prawa do zaopatrzenia, opłaty za utrzymanie, podział majątku, ustanowienie prawa do opieki nad dzieckiem) należy wyjaśnić jaki sąd ewentualnie jakie sądy zajmują się sprawami rozwodowymi oraz jakie przepisy prawne są stosowane w przypadku rozwodu lub pojedynczych następstw rozwodu.

Od tego wiele zależy.


sąd rodzinny w Berlinie

Oboje małżonkowie mieszkający wciąż w Berlinie/Niemcy odpowiadają przed sądem niemieckim. Obowiązuje to również wtedy, gdy jedno z małżonków wraca do Polski a drugie pozostaje w Niemczech a wcześniejszym miejscem pobytu był teren Niemiec. Należy jednak zwrócic uwagę na „klasyczny przypadek”, że małżonek przyjeżdża do Polski i sprawa rozwodowa może odbyć się przed sądem polskim, jeśli powracający małżonek pozostaje tutaj 6 miesięcy (mając polskie obywatelstwo) ewentualnie dłużej niż jeden rok. Wtedy do wyboru pozostaje, gdzie zostanie złożony wniosek o rozwód czy w Polsce, czy w Niemczech. Sąd rodzinny, który został wskazany jako pierwszy, przeprowadza rozwód (EheVO – EG VO 2201/2003-).


niemieckie prawo

Jakie prawo ma tutaj zastosowanie regulowane jest rozporządzeniem EG 1259/2010 (Art. 8 prawo znajdujące zastosowanie). To rozporządzenie obowiązuje w przypadku rozwodów na terenie Niemiec. Również uznawane jest niemieckie prawo w przypadku rozwodu w Niemczech, jeśli oboje partnerzy żyją w Niemczech. Sprawa zameldowania w Polsce bądź w Niemczech właśnie często występuje w formie argumentu ze strony polskich Klientów. Meldunek gra rolę podrzędną. Decydujące w tym przypadku jest to, gdzie rzeczywiście znajduje się miejsce, w którym osoba prowadzi swoje życie.

Jeśli jeden z partnerów wyjedzie spowrotem do Polski, wtedy niemieckie prawo ma zastosowanie, gdy w momencie wystąpienia do sądu wspólny pobyt w Niemczech był zakończony.


Postępowanie rozwodowe w Berlinie

Postępowanie rozwodowe w Berlinie przebiega mniej wiecej następująco:

  • Złożenie wniosku rozwodowego we właściwym sądzie rodzinnym w Berlinie
  • Wniosek dostarczany jest stronie przeciwnej
  • Pisemne przesłuchanie strony przeciwnej w sprawie rozwodu
  • Sąd rodzinny przesyła formularze odnośnie wyrównania z tytułu utraty przyszłego prawa do zaopatrzenia
  • Wypełnione formularze zostają przesłane do sądu
  • Nośniki wyrównania z tytułu utraty przyszłego prawa do zaopatrzenia ustanawiają wysokość ekspektatyw
  • Obliczenia dla każdej ze stron są przesyłane małżonkom (przez prawników)
  • Sąd rodzinny wzywa strony na termin rozwodu

To są

Dla dzielnic Mitte, Pankow / Weißensee, Tiergarten i Wedding odpowiedzialny jest sąd rodzinny Pankow / Weißensee (Amtsgericht / Familiengericht Weißensee).

Dla pozostałych dzielnic Charlottenburg, Hohenschönhausen, Marzahn, Hellersdorf, Köpenick, Lichtenberg, Neuköln, Schöneberg, Spandau oraz Tempelhof-Kreuzberg właściwy jest sąd rodzinny w Tempelhof-Kreuzberg (Amtsgericht/ Familiengericht Kreuzberg, Hallesches Ufer 62).

Sąd rodzinny w Schöneberg (Amgsgericht /Familiengericht Schöneberg) właściwy jest przy braku krajowego miejsca zamieszkania.


prawnik niemiecki w Berlinie – Rechtsanwalt Andreas Martin