Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu przeniesienia zakładu pracy za granicę

Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu przeniesienia zakładu pracy za granicę

Jeśli pracodawca niemiecki zamyka zakład pracy (czy też jego część),  w przeważnej większości przypadków składa też wypowiedzenia (betriebsbedingte  Kündigung) pracownikom tego zakładu i wykazuje, że likwidacji ulegają ich miejsca pracy. Jeśli jednak zakład pracy jest przenoszony za granicę, jednak niezbyt daleko, przypadek wygląda już nieco inaczej.

Bundesarbeitsgericht

Stan faktyczny, który stał się podstawą orzeczenia niemieckiego Federalnego Sądu Pracy (Bundesgerichtshof – BAG) wyglądał następująco:
pewne niemieckie przedsiębiorstwo zostało przeniesione za granicę – zaledwie 60 km – do Szwajcarii. Niemiecki zakład został zamknięty, a pracownikowi (skarżącemu) wypowiedziano z tego powodu umowę o pracę i zaoferowano miejsce pracy w nowym zakładzie. Pracownik zaskarżył jednak takie wypowiedzenie i we wszystkich instancjach przyznano mu rację – z BAG włącznie.


Dowiedz się więcej: