Znajomość niemieckiego a ważność oświadczeń woli pracownika

Znajomość niemieckiego a ważność oświadczeń woli pracownika

Zasadą jest, że pracodawca niemiecki nie ma obowiązku tłumaczenia umowy o pracę na język swojego pracownika (jeśli ten jest obcokrajowcem). Prawo niemieckie przewiduje od tej zasady pewne wyjątki.

tłumaczenia umowy o pracę

Bundesarbeitsgericht (BAG – Federalny Sąd Pracy) stoi jednak na stanowisku, że pewne oświadczenia woli pracownika dla swej ważności wymagają spełnienia warunku – bycia zrozumiałym dla pracownika. Do takich oświadczeń woli BAG zaliczył m.in. upomnienie – będzie ono ważne, o ile pracownik w pełni je zrozumie. Jeśli więc pracownik (np. Polak) w ogóle nie zna niemieckiego, pracodawca będzie mógł go upomnieć, ale po skorzystaniu z pomocy, np. osoby, która przetłumaczy treść upomnienia. Upomnienie takie nie będzie więc ważne z chwilą jego wydania, ale po pewnym czasie – kiedy pracownik je zrozumie.

Federalny Sąd Pracy

Zasadą jest również to, że jest się związanym treścią umowy, którą się podpisało. BAG stwierdził jednak, że i tu należy zastosować wyjątek, jeśli dla pracodawcy było oczywistym, że pracownik nie zna niemieckiego i bez zapoznania się z treścią umowy ją podpisał (wbrew pozorom nie muszą to być rzadkie sytuacje).

Dlaczego więc BAG tak różnie podchodzi do kwestii ważności oświadczenia woli nieznającego niemieckiego pracownika? Otóż umowa o pracę będzie ważna, jeśli pracownik choćby domyślał się, że to, co podpisuje taką umową jest. Łatwiej jest się przecież zorientować, że taką umowę ma się przed oczami, niż bez znajomości niemieckiego zrozumieć, o co chodzi w kolejnym przedstawianym przez pracodawcę dokumencie, np. o „dobrowolnej” rezygnacji z pracy. Stąd właśnie wynika różny zakres ochrony pracowników – obcokrajowców w Niemczech.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin