Czy umowę o pracę w Niemczech pracodawca musi przetłumaczyć na język polski?

Czy umowę o pracę w Niemczech pracodawca musi przetłumaczyć na język polski?

Inaczej należałoby spytać, czy przy zatrudnianiu obcokrajowców, pracodawca niemiecki ma obowiązek przetłumaczenia umowy o pracę na język pracownika.

Szczególne znaczenie przywiązuje się do zasady, że pracodawca niemiecki ma pewne obowiązki związane z wyjaśnieniem umowy (jasnym jej przedstawieniem), czy też pewnej opieki w tym zakresie wobec pracownika. W przypadku zatrudniania obcokrajowców ma to szczególne znaczenie, właśnie ze względu na znajomość języka niemieckiego przez pracowników (nie jest tajemnicą, że mało powszechna jest znajomość zwłaszcza prawniczego słownictwa).

pracodawca

Pracownik obcokrajowiec (np. Polak) powinien więc zrozumieć co najmniej te najważniejsze punkty umowy o pracę. Z czysto prawnego punktu widzenia obowiązek wyjaśnienia pracownikowi warunków, na jakich miałaby być podejmowana praca, nie dotyczy obowiązku przetłumaczenia umowy o pracę w Niemczech, np. na język polski – prawo nie przewiduje takiego obowiązku.

tłumaczenie

Polak, który podpisał umowę, ale nie zrozumiał choćby jednego zdania zawartego w umowie, i tak będzie związany jej postanowieniami w całości, o ile tylko wiedział, że to, co podpisywał było umową o pracę. Innymi słowy: umowa wiąże w całości i nie można próbować bronić się przed skutkami jej podpisania powołując się na niezbyt dobrą znajomość niemieckiego.

Zasada wydaje się jasna. W prawie niemieckim przewiduje się od niej jednak pewne wyjątki.


Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin