Czy umowę o pracę w Niemczech pracodawca musi przetłumaczyć na język polski?

Inaczej należałoby spytać, czy przy zatrudnianiu obcokrajowców, pracodawca niemiecki ma obowiązek przetłumaczenia umowy o pracę na język pracownika.

Szczególne znaczenie przywiązuje się do zasady, że pracodawca niemiecki ma pewne obowiązki związane z wyjaśnieniem umowy (jasnym jej przedstawieniem), czy też pewnej opieki w tym zakresie wobec pracownika. W przypadku zatrudniania obcokrajowców ma to szczególne znaczenie, właśnie ze względu na znajomość języka niemieckiego przez pracowników (nie jest tajemnicą, że mało powszechna jest znajomość zwłaszcza prawniczego słownictwa).

Pracownik obcokrajowiec (np. Polak) powinien więc zrozumieć co najmniej te najważniejsze punkty umowy o pracę. Z czysto prawnego punktu widzenia obowiązek wyjaśnienia pracownikowi warunków, na jakich miałaby być podejmowana praca, nie dotyczy obowiązku przetłumaczenia umowy o pracę w Niemczech, np. na język polski – prawo nie przewiduje takiego obowiązku.

Polak, który podpisał umowę, ale nie zrozumiał choćby jednego zdania zawartego w umowie, i tak będzie związany jej postanowieniami w całości, o ile tylko wiedział, że to, co podpisywał było umową o pracę. Innymi słowy: umowa wiąże w całości i nie można próbować bronić się przed skutkami jej podpisania powołując się na niezbyt dobrą znajomość niemieckiego.

Zasada wydaje się jasna. W prawie niemieckim przewiduje się od niej jednak pewne wyjątki.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Trackbacks

  1. […] Wypadek w Niemczech Schlagwörter (niemieckie prawo gospodarcze Adwokat Niemcy adwokat niemiecki adwokat niemvcy adwokat w Berlinie adwokat w niemczech Areszt w Niemczech BGB CMR Niemcy CMR odszkodowanie CMR transport Niemcy CMR umowa CMR warunki obowiązywania CMR w Nimczech cło dziedziczenie Niemcy egzekucja w niemczech firma w niemczech gmbh niemcy gmbh w niemczech Inkaso Niemcy inkaso w niemczech kancelaria niemiecka Kfz-Maut koszt procesu Niemcy koszty adwokackie w Niemczech mediacja mediacja w prawie niemieckim myto w Niemczech niedozwolone klauzule w prawnie niemieckim niemieckie prawo celne niemieckie prawo karne niemieckie prawo spadkowe niemieckie prawo transportowe odszkodowanie w niemczech polsko-niemieckie sprawy spadkowe prawnik niemiecki prawo kontraktowe w Niemczech prawo niemieckie prawo spadkowe w Niemczech prawo w niemczech sąd w Niemczech transport w Niemczech umowa w prawie niemieckim Wypadek w Niemczech « Czy umowę o pracę w Niemczech pracodawca musi przetłumaczyć na język polski? […]

Kommentar verfassen