Jak sprawdzić odpowiedniość zastosowania wypowiedzenia w trybie nadzwyczajnym?

Jak sprawdzić odpowiedniość zastosowania wypowiedzenia w trybie nadzwyczajnym?

Wypowiedzenie w trybie nadzwyczajnym w prawie niemieckim jest dla pracodawcy niemieckiego środkiem o dużym znaczeniu. Jak sprawdza się zgodność z prawem takiego wypowiedzenia w konkretnej sytuacji? Jakie są wymagania, jakie muszą być spełnione, by wypowiedzenie takie mogło mieć miejsce?

wypowiedzenia

Jako propozycję należy potraktować sprawdzenie następującym elementów takiego wypowiedzenia:

  • zachowanie formy pisemnej wypowiedzenia (Schriftform);
  • przedstawienie istotnym przyczyn wypowiedzenia – szczególnie poważnego naruszenia umowy między stronami;
  • wzgląd na konkretne okoliczności danego przypadku. Należy wziąć tu pod uwagę, m.in. stopień zawinienia, wiek pracownika, jego ewentualną niepełnosprawność, długość stażu pracy, efekty zachowania pracownika, straty pracodawcy, fakt, czy działanie było zaplanowane;
  • odpowiedniość wypowiedzenia – może się przecież okazać, że wypowiedzenie jest zbyt surową konsekwencją nie tak istotnego przewinienia pracownika, czy też, że możliwe będzie zastosowanie łagodniejszego środka;
  • zachowanie właściwego terminu.

.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin


.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin


Dowiedz się więcej: