Konwersja nadzwyczajnego wypowiedzenia

Konwersja nadzwyczajnego wypowiedzenia

W praktyce polega na tym, że pracodawca wypowiada pracownikowi stosunek pracy w trybie nadzwyczajnym, a dopiero później okazuje się (np. przed sądem pracy), że wypowiedzenie to było nieważne.

Ponieważ w międzyczasie (między wypowiedzeniem a stwierdzeniem nieważności) mogło upłynąć  czasem i wiele miesięcy, nasuwa się pytanie, czy przypadkiem stosunek pracy nie wygasł w trybie zwyczajnym. To byłoby możliwe jednak tylko wtedy, gdyby dało się przemienić wypowiedzenie w trybie nadzwyczajnym w wypowiedzenie w trybie zwyczajnym.

oświadczenie o wypowiedzeniu

Według orzecznictwa taka konwersja jest możliwa wtedy, gdy z oświadczenia o wypowiedzeniu wynika, że pracodawca nawet w przypadku stwierdzenia nieważności wypowiedzenia w trybie nadzwyczajnym, z pewnością chciałby  zakończyć stosunek pracy.

Nie ma możliwości stwierdzenia konwersji przez sąd z urzędu.

Niemieckie prawo pracy

.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin


Dowiedz się więcej: