Czy niemiecki pracodawca może w umowie o pracę może ustalić dłuższy okres wypowiedzenia?

Czy niemiecki pracodawca może w umowie o pracę może ustalić dłuższy okres wypowiedzenia?

Dla większości pracowników terminy wypowiedzenia wydają się nie być odpowiednio długie. Są jednak takie przypadki, w których pracodawcom zależy na jak najpóźniejszym „rozstaniu” z pracownikiem.  Wtedy zamieszczają oni w umowie o pracę postanowienia o znacznie dłuższych okresach wypowiedzenia niże to przewiduje się ustawą (§ 622 BGB). Pytanie, jakie nasuwa się na myśl, jest takie, czy owe postanowienia są zgodne z prawem i czy są ważne.

Czy takie postanowienie będzie zgodne z niemieckim prawem pracy?

Jeżeli terminy są różne dla pracownika oraz pracodawcy, a termin dla pracodawcy jest krótszy niż dla pracownika, takie uregulowanie będzie nieważne: „Für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer darf keine längere Frist vereinbart werden als für die Kündigung durch den Arbeitgeber_.” – o czym stanowi ustęp 6 wspomnianego artykułu.

Federalny Sąd Pracy

Jeżeli pracodawca ustanawia dla siebie i dla pracodawcy terminy dłuższe, ale równe, to takie postanowienie jest co do zasady możliwe.

§ 307 BGB

Zostało ono jednak poddane kontroli sądu pracy (Bundesarbeitsgericht), który stwierdził, dopuszczalne jest nawet takie ustalenie między stronami, które przewiduje roczny termin wypowiedzenia. BAG nie dopatrzył się tutaj naruszenia § 307 BGB (niemieckiego kodeksy cywilnego).

.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Dowiedz się więcej: