Czy niemiecki pracodawca może w umowie o pracę może ustalić dłuższy okres wypowiedzenia? Czy takie postanowienie będzie zgodne z niemieckim prawem pracy?

Dla większości pracowników terminy wypowiedzenia wydają się nie być odpowiednio długie. Są jednak takie przypadki, w których pracodawcom zależy na jak najpóźniejszym „rozstaniu” z pracownikiem.  Wtedy zamieszczają oni w umowie o pracę postanowienia o znacznie dłuższych okresach wypowiedzenia niże to przewiduje się ustawą (§ 622 BGB). Pytanie, jakie nasuwa się na myśl, jest takie, czy owe postanowienia są zgodne z prawem i czy są ważne.

Jeżeli terminy są różne dla pracownika oraz pracodawcy, a termin dla pracodawcy jest krótszy niż dla pracownika, takie uregulowanie będzie nieważne: „Für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer darf keine längere Frist vereinbart werden als für die Kündigung durch den Arbeitgeber.” – o czym stanowi ustęp 6 wspomnianego artykułu.

Jeżeli pracodawca ustanawia dla siebie i dla pracodawcy terminy dłuższe, ale równe, to takie postanowienie jest co do zasady możliwe.

Zostało ono jednak poddane kontroli sądu pracy (Bundesarbeitsgericht), który stwierdził, dopuszczalne jest nawet takie ustalenie między stronami, które przewiduje roczny termin wypowiedzenia. BAG nie dopatrzył się tutaj naruszenia § 307 BGB (niemieckiego kodeksy cywilnego).

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Dowiedz się więcej: Odmowa pracy wieczorem podstawą zwolnienia?, Wynagrodzenie za pracę (Arbeitsentgelt / Vergütung) cz.1Niemieckie prawo pracyNiemieckie prawo pracy – zagadnienia, wstępne.

Kommentar verfassen