Płaca minimalna w Niemczech

niemiecka Płaca minimalna - Mindestlohn

Jaka jest płaca minimalna w Niemczech?

W Niemczech obowiązuje ogólna płaca minimalna. Płaca minimalna jest regulowana ustawą o płacy minimalnej (Mindestlohngesetz - MiloG). Wynagrodzenie to przysługuje każdemu pracownikowi pracującemu w Niemczech.

Info

Od 1 października 2022 r. minimalna płaca wynosi 12,00 € brutto za godzinę.

płaca minimalna od 2015 r.

Ustawowa płaca minimalna obowiązuje w Republice Federalnej Niemiec od 2015 r. . Wszyscy pracownicy, niezależnie od ich narodowości, mają prawo do minimalnego wynagrodzenia.

Wysokość niemieckiej ustawowej płacy minimalnej

Wysokość niemieckiej ustawowej płacy minimalnej wynika z poniższej tabeli.

Okres Wynagrodzenie brutto za godzinę
2015 € 8,50
2016 € 8,50
2017 € 8,84
2018 € 8,84
2019 € 9,19
2020 € 9,35
2021 - 1. półrocze € 9,35
2021 - 2. półrocze € 9,60
2022 - 1. półrocze € 9,82
2022 - 2. półrocze € 10,45
2022 - od 1 października € 12,00
2023 € 12,00

Info

Nie ma również znaczenia, czy pracodawcą jest firma niemiecka, czy polska.


.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Dowiedz się więcej: