Czy można zostać zwolnionym, jeśli samodzielnie zrobi się przerwę?

Czy można zostać zwolnionym, jeśli samodzielnie zrobi się przerwę?

Kto nie zna takiej sytuacji: szefa akurat nie ma, a mała przerwa wydaje się konieczna i zasłużona? Czy jeśli samemu zdecyduje się o przerwie, to czy za taką decyzję można zostać zwolnionym?

ustawa o czasie pracy

Przerwy są z góry wyznaczane przez pracodawcę. Musi on jednak przestrzegać przepisów niemieckiej ustawy Arbeitszeitgesetz (ustawa o czasie pracy). W przypadku czasu pracy dłuższym niż 6 godzin, przerwa musi wynosić co najmniej 30 minut. Kiedy ten wynosi 9 godzin, czas przerwy określony został na poziomie 45 minut.

wypowiedzenie

W Niemczech to pracodawca określa, kiedy pracownik może sobie zrobić przerwę. Pracownik nie powinien samodzielnie wyznaczać czasu na odpoczynek, ponieważ takie postępowanie byłoby to naruszeniem przez niego obowiązków. Nie jest to jednak zasadniczo podstawa do tzw. nadzwyczajnego wypowiedzenia, lecz pracodawca będzie mógł udzielić pracownikowi upomnienia.
Istnieją jednak przypadki, w których takie nadzwyczajne wypowiedzenie byłoby możliwe -jeśli przerwa miałaby miejsce w bardzo nieodpowiednim czasie (“Unzeit”), a pracodawca odniósłby z tego powodu znaczną szkodę.


Dowiedz się więcej: