Czy pracodawca musi dodatkowo odnośnie okresu próbnego zastrzec krótszy termin wypowiedzenia?

W prawie każdej umowie o pracę znajduje się regulacja, że okres próbny (Probezeit) obowiązuje przez pierwsze 6 miesięcy trwania stosunku pracy. Często w umowie o pracę znajduje się tylko postanowienie o okresie próbnym, bez dodatkowego określenia, że w czasie trwania tego okresu obie strony umowy (pracownik niemiecki i niemiecki pracodawca) są upoważnione do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 2-tygodniowego terminu wypowiedzenia. Czy więc termin ten obowiązuje, jeśli strony nie wspomną o nim w umowie?

Jeśli w umowie pracownik i pracodawca tylko wspomnieli o okresie próbnym, bez określenia terminu wypowiedzenia, to krótszy, właśnie 2-tygodniowy termin wypowiedzenia i tak obowiązuje. Niemiecki Federalny Sąd Pracy (Bundesarbeitsgericht – BAG w orzeczeniu z 22.07.1997) wyszedł z założenia, że strony równocześnie z uzgodnieniem terminu próbnego zgadzają się na krótszy  termin wypowiedzenia.

.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

.

Dowiedz się więcej:

http://www.adwokat-niemcy.de/blog/category/arbeitsrecht-niemieckie-prawo-pracy/

oraz: http://pl.wordpress.com/tag/arbeitsrecht-niemieckie-prawo-pracy/

Kommentar verfassen