Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu niewłaściwego świadczenia pracy- cz.1

Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu niewłaściwego świadczenia pracy- cz.1

Jeśli pracownik nie pracuje wystarczająco dobrze (nieodpowiednio), pracodawca może wypowiedzieć mu z tego powodu umowę o pracę (niem. Schlechtleistung, Fehleistung). Dość powszechnie taka przyczyna wypowiedzenia wydaje się zasadna. Nie zawsze musi tak jednak być z punktu widzenia prawa niemieckiego.

Niewłaściwe świadczenie pracy z powodu braku wystarczających kwalifikacji pracownika dotyczy przyczyn osobowych. Pracodawca może po stosownym upomnieniu może złożyć tzw. personenbedingte Kündigung – wypowiedzenie uwarunkowane osobowo. Dotyczy to również sytuacji, gdy niewłaściwe świadczenie spowodowane jest chorobą pracownika. Problem związany z wypowiedzeniem właśnie ze względów na niewłaściwe świadczenie spowodowane brakiem wystarczających kwalifikacji polega na tym, że Federalny Sąd pracy Bundesarbeitsgericht nie zawsze w przypadku niezawinionego niewłaściwego świadczenia uzna, iż jest to wystarczający powód do złożenia pracownikowi wypowiedzenia. Zgodnie z orzecznictwem Sądu będzie to wystarczający powód dopiero wtedy, gdy niepełne świadczenie wynikłe z niezawinionej niezdolności do świadczenia będzie stanowić ok. 50- 60 % (lub mniej) świadczenia porównywalnego pracownika.


Dowiedz się więcej: