Entfristungsklage w przypadku umowy o pracę na czas określony – co to takiego?

Entfristungsklage w przypadku umowy o pracę na czas określony – co to takiego?

Czy jest to coś podobnego do innej skargi z zakresu prawa pracy, Kündigungschutzklage?

Entfristungsklage to skarga o stwierdzenie, że stosunek pracy na czas określony nie wygasł w wyniku upływu tego terminu, lecz istnieje dalej na czas nieoznaczony.

Podobnie jak w przypadku Kündigungschutzklage, również i tę skargę należy wnieść w przeciągu 3 tygodni od umówionego zakończenia stosunku pracy.

Wniosek przyjmuje w tym przypadku dość często następujące brzmienie: “ Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis aufgrund der Befristung des Arbeitsvertrages der Parteien vom … nicht am …… beendet worden ist.“, czyli, że przyjmuje się, że stosunek pracy nie wygasł z powodu przedłużenia terminu umowy o pracę.

§ 17  ustawy – _Teilzeit- und befristungsgesetz (Prawo pracy w niepełnym wymiarze godzin i na czas określony):

Will der Arbeitnehmer geltend machen, dass die Befristung eines Arbeitsvertrages rechtsunwirksam ist, so muss er innerhalb von drei Wochen nach dem vereinbarten Ende des befristeten Arbeitsvertrages Klage beim Arbeitsgericht auf Feststellung erheben, dass das Arbeitsverhältnis auf Grund der Befristung nicht beendet ist. Die §§ 5 bis 7 des Kündigungsschutzgesetzes gelten entsprechend. Wird das Arbeitsverhältnis nach dem vereinbarten Ende fortgesetzt, so beginnt die Frist nach Satz 1 mit dem Zugang der schriftlichen Erklärung des Arbeitgebers, dass das Arbeitsverhältnis auf Grund der Befristung beendet sei.


.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Dowiedz się więcej: