Urlop wg niemieckiego prawa pracy

Urlop wg niemieckiego prawa pracy

Minimalna długość urlopu w Niemczech, określona w ustawie Bundesurlaubgesetz, wynosi 24 dni pracy. Strony (pracodawca i pracownik) mogą oczywiście umówić się co do dłuższego urlopu, np. w umowie o pracę. Dłuższy urlop może przysługiwać również z charakteru pracy.

W prawie niemieckim rozróżnia się tzw. Arbeitstage oraz Werktage. Różnica między nimi polega na tym, że w tygodniu jest tylko 5 Arbeitstage, a 6 Werktage (włącznie z sobotą).

Ustawa o wakacjach w Niemczech

W niektórych umowach zbiorowych (Tarifvertrag), np. BRTV-Bau istnieją regulacje, zgodnie z którymi roszczenia przysługują pracownikom tylko w określonym czasie. Po jego bezskutecznym upływie roszczenia przepadają. Z roszczeniem o urlop (Urlaubanspruch) jest jednak co do zasady inaczej.

ugoda sądowa

Wiele osób może sobie zadawać pytanie, czy możliwe jest zrezygnowanie z roszczenia o urlop. Nie jest to łatwa kwestia, ponieważ co do zasady urlop się przyznaje. W przypadku ugody przed sądem próbuje się to obejść w ten sposób, że twierdzi się, że urlop został przyznany w naturze.

Jeśli tylko pracownik jest chory w czasie trwania urlopu, bieg urlopu ulega zawieszeniu. Pracownik musi jednak pracodawcy udowodnić swoją chorobę.

.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

.

Dowiedz się więcej: