Wypowiedzenie w okresie próbnym – cz. 1.

Wypowiedzenie w okresie próbnym – Kündigung während der Probezeit – cz. 1.'

Okres próbny nie jest ulubionym rozwiązaniem pracowników. Wiedzą oni, że w tym czasie pracodawca może łatwiej rozwiązać z nimi stosunek pracy.
.
Okres próbny w Niemczech
W normalnym przypadku pracodawcę i pracownika łączy nieograniczony czasowo stosunek pracy, który zawiera okres próbny. Wielu niemieckich pracodawców wierzy, że okres próbny to czas swoistego stosunku pracy, po którym następuje ten „właściwy stosunek pracy”. Nie jest tak do końca, ponieważ okres próbny to nic innego jak uzgodnienie krótszego terminu wypowiedzenia. W tym czasie pracownik ma czas, by przekonać do siebie pracodawcę. Możliwe jest jednak uzgodnienie przez strony ograniczonego czasowo stosunku pracy, co w praktyce nie zdarza się zbyt często.
.
Długość okresu próbnego w Niemczech
Prawo niemieckie stanowi, że okres próbny nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy. Uzgodnienie krótszego okresu próbnego jest możliwe, ale nie bezproblemowo. Przedłużenie tego okresu może mieć miejsce tylko w wyjątkowych przypadkach i musi trwać krócej niż kolejne 6 miesięcy.
.
Termin wypowiedzenia w czasie okresu próbnego
Sens i cel zastosowania okresu próbnego to ustalenie krótszego okresu wypowiedzenia, który może obowiązywać tylko wtedy. Wynosi on 2 tygodnie, a stosunek pracy nie musi być wypowiedziany na koniec miesiąca.
.
Okres próbny a ochrona przed wypowiedzeniem
Co do zasady trzeba stwierdzić, że w okresie próbnym obowiązuje ogólna ochrona przed wypowiedzeniem, zgodnie z ustawą: Kündigungsschutzgesetz, jeśli tylko spełnione są odpowiednie założenia. Nie ma znaczenia, czy w ogóle i kiedy okres próbny zostanie uzgodniony. Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem (np. w przypadku kobiet w ciąży) dotyczy również okresu próbnego.
.

.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Dowiedz się więcej: