Wynagrodzenie uzależnione od wygrania sprawy dla adwokatów w Niemczech / Inkaso

Wynagrodzenie uzależnione od wygrania sprawy dla adwokatów w Niemczech / Inkaso

Polskie firmy,  które pragną wyegzekwować roszczenie  w Niemczech , często zlecają takie zadanie polskim inkasentom, którzy faktycznie kontaktują się tylko z niemieckimi dłużnikami. Niemieccy przedsiębiorcy zazwyczaj prawie nic nie płacą wskutek takiego pisma, pownieważ  nie jest ono w Niemczech  traktowane poważnie. Niemieccy dłużnicy wiedzą, że dużo biur inkasenckich, obojętnie czy w Niemczech czy  Polsce, pracuje za wynagrodzenie uzależnione od wygrania sprawy i że swoje czynności ograniczają najpierw do wysłania pisma dłużnikowi.

Inkaso w Niemczech firmach inkasenckich

Gdy mimo tego pisma przewodniego zapłata nie powiedzie się,  sprawa zostaje przekazana niemieckiemu prawnikowi. Inkasent będący przedsiebiorcą nie może samodzielnie dochodzić w Niemczech  sądownie roszczenia, ponieważ jak stanowi ustawa o doractwie prawnym  inkasent w Niemczech może podejmować tylko czynności pozasądowo i tylko przy bezspornym roszczeniu. Faktycznie oznacza to, że będzie potrzebny [adwokat niemiecki][1].

Polski adwokat w Niemczech?

Polski adwokat może występować w takim charakterze w Niemczech , gdy jest zarejstrowany w Niemczech jako EU-adwokat. Przy roszczeniach ponad €5.000,00 sprawa jest najczęściej rozpatrywana przez sąd okręgowy *z nielicznymi wyjątkami. Warto zwrócić uwagę, że firma z Polski nie może się sama reprezentować, ponieważ przed sądem okręgowym w Niemczech istnieje przymus adwokacki. Z tego względu potrzebny jest niemiecki adwokat albo zarejstrowanydopuszcony adwokat.

Niemiecki adwokat / inkaso w Niemczech dla polskich mandantów

Polscy mandanci zadają pytanie ile euro należy zapłacić niemieckiemu adwokatowi, gdy ten będzie prowadził ich sprawę przed sądem niemieckim. Mandanci mają nadzieję również na to, że niemiecki adwokat rozliczy się z nimi jak np. firma inkasencka a zatem pobierze jedynie honorarium za wygranie sprawy.

Ustawa o wynagrodzeniu adwokata/ RVG- Rechtsanwaltsvergütungsgesetz

Stawki opłat dla niemieckiego adwokata określa sie na podstawie ustawy o wynagrodzeniu adwokata. Opłaty są, tak jak w Polsce zależne od wartości przedmiotu sporu. Opłaty według wyżej wymienionej ustawy są opłatami minimalnymi, jakie należy uiścić. W myśl tych przepisów adwokat niemiecki nie może pracować ponieżej tych stawek. Ustalenie innego honorarium za osiągnięty skutek/ wygranie sprawy jest możliwe w Niemczech tylko w wyjątkowych wypadkach.  Jednakże żaden poważny i cieszący się uznaniem adwokat w Niemczech nie zawrze takiego uzgodnienia  i nie podejmie ryzyka pracy za darmo.W przypadkach bardzo wysokiej wartości przedmiotu sporu ponad € 100.000,00, może się zdarzyć, że takie uzgodnienie wystąpi obok zasadniczego wynagrodzenia, gdy zdolności majątkowe strony przeciwnej są znane.

Dowiedz się więcej: