Europejski Tytuł Egzekucyjny – odmowa wydania

Europejski Tytuł Egzekucyjny – odmowa wydania

Aby można było mówić o odmowie wydania zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, musi być spełnione wymaganie związane z doręczeniem pozwanemu pisma wszczynającego postępowanie. Istotne jest również i to, że nie zostały spełnione wymagania co do formy, o których wspomniane zostało w poprzednim poście.

Egzekucja

Niespełnienie wymagań co do formy może nastąpić m.in. dlatego, że nie określono odsetek od dochodzonego pozwem roszczenia. Nie wystarczy takie określenia odsetek jak „odsetki ustawowe”. Należy podać konkretną ich wysokość oraz okres, za jaki się ich żąda.

Istnieje możliwość konwalidacji braków poprzez spełnienie przesłanek określonych w art. 18 rozporządzenia. Przesłanek tych nie będzie jednak spełniać przykładowo doręczenie wyroku zaocznego poprzez pozostawienie go w aktach ze skutkiem doręczenia.

Jeśli możliwość wydania zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego jest wykluczona, sąd oddala wniosek wierzyciela.

Dowiedz się więcej: