Czas pracy w prawie niemieckim – jak długo wolno pracować?

Czas pracy w prawie niemieckim – jak długo wolno pracować?

Pracodawca nie może wymagać od pracownika nieprzestrzegania norm ochronnych dotyczących czasu pracy. Korzystne dla ochrony pracowników uregulowania znajdują się w tzw. Zeitarbeitsgesetz. W tej ustawie znajdują się regulacje określające, jak długo wolno w Niemczech pracować.

Dzienna maksymalna ilość godzin pracy nie może według prawa niemieckiego co do zasady przekroczyć 8 godzin. Ten limit będzie mógł być jednak podniesiony do 10 godzin, jeśli w przeciągu 6 miesięcy lub 24 tygodni średni dzienny czas pracy nie przekroczy 8 godzin.

czas pracy

Regulacje ustawy dotyczą wszystkich pracowników w Niemczech, którzy ukończyli 18 lat, z wyjątkiem np. piekarzy, cukierników, marynarzy czy niektórych lekarzy.

Czas pracy to czas od początku do końca pracy, liczony bez przerw. Czas dojazdu do pracy, podobnie jak czas potrzebny na przebranie się nie są do niego zaliczane.

Od tych zasad mogą jednak występować wyjątki. Np. w zbiorowym układzie pracy może być zawarte odmienne uregulowanie tych spraw, przykładowo: przedłużenie dziennego czasu pracy do 10 godzin, co jednak nie pozwala na przekroczenie limitu maksymalnego – 48 godzin pracy w tygodniu. Takie przedłużenie jest m.in. możliwe w przypadku pracy w rolnictwie czy szpitalach (opieki zdrowotnej).

Zgodnie z niemieckim prawem pracy przerwy na odpoczynek muszą być wyznaczone wcześniej. W przypadku dziennego czasu pracy przekraczającego 6 godzin, musi to być min. 30 minut. Jeśli ten przekracza 9 godzin – nawet 45 minut.


Dowiedz się więcej: