Umowa kupna według prawa niemieckiego – cz. 2.

Dość często mają miejsce sytuacje, w których przedmiot umowy kupna nie satysfakcjonuje kupującego ze względu na swe wady fizyczne lub prawne. Co w takiej sytuacji może zrobić nabywca przedmiotu? Jakie przysługują mu prawa i kiedy się one przedawniają?

Jeśli spełnione zostały założenia przepisów szczególnych i nie postanowiono niczego innego, kupujący może:

– wymagać od sprzedającego późniejszego wykonania np. danej usługi (poprawy);

– odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny;

– żądać odszkodowania lub czegoś w zamian za niepotrzebnie poniesiony wydatek.

Roszczenia kupującego podlegają jednak przedawnieniu. Ustawa niemiecka rozróżnia kilka podstawowych terminów, po upływie których roszczenie kupującego będzie bezskuteczne:

=> 30 lat, jeśli wada ta dotyczy:

– prawa rzeczowego osoby trzeciej, na podstawie to którego osoba trzecia może żądać wydania przedmiotu umowy kupna.

– pozostałych praw w księdze wieczystej.

=> 5 lat – głównie w przypadku robót budowlanych

=> 2 lata w pozostałych przypadkach.

Okres przedawnienia biegnie od momentu przekazania gruntu, a w pozostałych przypadkach od dostarczenia rzeczy.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której sprzedawca podstępnie przemilczał lub ukrył wady przedmiotu. Wtedy obowiązuje zwyczajny termin przedawnienia roszczeń.

.

.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Dowiedz się więcej: Umowa kupna według prawa niemieckiego – cz. 1.

Trackbacks

  1. […] Dowiedz się więcej: Umowa kupna według prawa niemieckiego – cz. 2 […]

  2. […] Wypadek w Niemczech Schlagwörter (niemieckie prawo gospodarcze Adwokat Niemcy adwokat niemiecki adwokat niemvcy adwokat w Berlinie adwokat w niemczech Areszt w Niemczech BGB CMR Niemcy CMR odszkodowanie CMR transport Niemcy CMR umowa CMR w Nimczech cło dziedziczenie Niemcy egzekucja w niemczech firma w niemczech gmbh niemcy gmbh w niemczech Inkaso Niemcy inkaso w niemczech kancelaria niemiecka Kfz-Maut koszt procesu Niemcy koszty adwokackie w Niemczech mediacja mediacja w prawie niemieckim myto w Niemczech niedozwolone klauzule w prawnie niemieckim nielegalne zatrudnienie w Niemczech niemieckie prawo celne niemieckie prawo karne niemieckie prawo spadkowe niemieckie prawo transportowe odszkodowanie w niemczech polsko-niemieckie sprawy spadkowe prawnik niemiecki prawo kontraktowe w Niemczech prawo niemieckie prawo spadkowe w Niemczech prawo w niemczech sąd w Niemczech transport w Niemczech umowa w prawie niemieckim Wypadek w Niemczech « Umowa kupna według prawa niemieckiego – cz. 2. […]

Kommentar verfassen