Federalna Administracja Celna

Bundeszollverwaltung (Federalna Administracja Celna)

Niemieckie służby celne (w skrócie często zwane „Zoll”), założone w 1949r., podlegają, obok wielu innych instytucji, niemieckiemu ministrowi finansów.

Zadania, jakie stawia się przed tą instytucją, to m.in. egzekwowanie ceł, nadzorowanie przestrzegania zakazów i ograniczeń w międzypaństwowej wymianie towarów (np. rozpowszechniony przemyt papierosów do Niemiec), czy też w pewnym stopniu walka z nielegalnym zatrudnieniem w Niemczech (Schwarzarbeit in Deutschland).

Bundeszollverwaltung

Bundeszollverwaltung posiada częściowo zbliżone kompetencje do niemieckiej policji landowej i federalnej. Ze względu na kompetencje w sferze podatkowej, służba ta zakresem zadań zbliża się z kolei do organów podatkowych. Struktura tej instytucji jest trójstopniowa:

– najniższe stopniem są örtliche Behörden, na poziomie których wyróżnia się: Zollämter, Hauptzollämter oraz Zollfahndungsämter;

kolejny, wyższy stopień stanowią Mittelbehörde, wyróżniający pięciu Bundesfinanzdirektoren, Zollkriminalamt, oraz Bundesoberbehörde, który składa się z Bundesmonopolverwaltung für Branntwein;

najwyższym organem w hierarchii jest Federalne Ministerstwo Finansów (Bundesministerium der Finanzen- Abteilung III).

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Dowiedz się więcej: