Czy Polacy w Niemczech są poszkodowanymi w postępowaniu karnym?

Niemieckie prawo: czy Polacy w Niemczech są poszkodowanymi w postępowaniu karnym?

Viele Polen, die in Deutschland ein Strafverfahren haben, meinen, dass Polen ohnehin benachteiligt werden. Meiner Ansicht nach ist dies so nicht richtig. Wielu Polaków, którzy występują w postępowaniu karnym w Niemczech, uważa, iż są poszkodowani.Moim zdaniem nie jest to właściwe.

Areszt i prawo karne w Niemczech

Während im Gerichtsverfahren eine Benachteiligung meistens nicht vorliegt, gibt es durchaus Situationen, in denen die deutsche Polizei und die deutsche Staatsanwaltschaft, etwas härter gegen Ausländer vorgeht. So wird z.B. bei der Frage, ob ein Pole in Untersuchungshaft genommen wird (diese Entscheidung trifft aber nicht die Polizei) häufig ohne weiteres unterstellt, dass aufgrund des ausländischen Wohnsitzes automatisch eine Fluchtgefahr vorliegt. Podczas gdy w postępowaniu sądowym skrzywdzenie najczęściej nie występuje, mają miejsce jednak sytuacje, kiedy niemiecka policja i niemiecka prokuratura postępuje trochę ostrzej z obcokrajowcami. Tak będzie np. gdy Polak zostanie zatrzymany w areszcie śledczym (tą decyzję nie podejmuje jednak policja) często bez dalaszych innych poszlak, bowiem z powodu zagranicznego miejsca zamieszkania występuje automatyznie niebezpieczeństwo ucieczki. Weiter wird auch beim Tatverdacht – dies ist auch eine Voraussetzung der Haft in Deutschland – bei Polen manchmal dieser eher angenommen ohne das wirklich ein hinreichender Tatverdacht vorliegt. Dalej, także podejrzenie popełnienia przestępstwa –  jest także warunkiem aresztu w Niemczech- było czasami wcześniej w sprawach z Polakami brane za podstawę aresztowania mimo iż rzeczywiście nie występowało.

Postępowanie sądowe w Niemczech przed niemiecki sądem karnym

Im Gerichtsverfahren selbst sind die Strafen in Deutschland noch relativ human. In Polen wird die gleiche Staftat häufig viel härter bestraft. Eine Benachteiligung von polnischen Staatsbürgern konnte ich bisher nicht erkennen. Es kann aber durchaus Einzelfälle geben, in denen dies vorgekommen ist. W postępowaniu sądowym są kary w Niemczech relatywnie ludzkie. W Polsce ten sam czyn jest karany często o wiele ostrzej. Dotychczas nie spotkałem się z  krzywdzeniem polskich obywateli. Mogą jednak wystąpić pojedyncze przypadki, kiedy to wystąpiło.

Problem wypowiedzi polskich Mandantów

Ein Problem, dass mir bei polnischen Mandanten besonders aufgefallen ist, ist das Aussageverhalten im Prozess. Häufig behaaren die Mandanten als Angeklagte vor Gericht auf völlig abenteuerliche Aussagen (z.B. das Kfz haben sie von einem unbekannten Dritten bekommen und sollten damit über die Grenze fahren). Dem Rechtsanwalt ist von vornherein klar, dass solche Aussagen kein Gericht glauben wird. Die Mandanten meinen aber häufig, dass man so doch vielleicht um die Strafe herum kommt. Gerade ein solches Verhalten ist letztendlich negativ und führt zu einer Verschlechterung der Situation. Problem, który szczególnie zwrócił moją uwagę odnośnie polskich Mandantów, to wypowiedź w procesie. Często Mandanci obstają jako oskarżeni przed sądem przy twierdzeniach z opowieści przygodowych (np. samochód otrzymałem od nieznanej osoby trzeciej i miałem nim przekroczyć granicę). Dla adwokata jest jasne, iż takiej wypowiedzi żaden sąd nie da wiary. Mandanci uważają jednak często, że w ten sposób może unikną kary. Jednak takie zachowanie jest odbierane negatywnie i prowadzi do pogorszenia sytuacji.


Rechtsanwalt A. Martin – Mehr Informationen zum deutschen Stafrecht erhalten Sie auf meiner Seite www.adwokat-niemcy.pl Wiecej informacji o niemieckim prawie karnym znajdą Państwo na mojej stronie.

Dowiedz się więcej: