Postepowanie egzekucyjne w Niemczech

Postepowanie egzekucyjne w Niemczech

Polsko – niemiecka współpraca prawna nabiera coraz bardziej na znaczeniu. Wielu Polaków posiada tytuł egzekucyjny przeciwko niemieckim dłużnikom i nie wie niestety, jak w Niemczech przeprowadzane jest takie postepowanie egzekucyjne.

Egzekucja z tytulu polskiego w Niemczech

O ile istnieje polski tytuł egzekucyjny (wyrok, ugoda, nakaz zaplaty), może zostać z tego tytułu przeprowadzona egzekucja w Niemczech.

Przy wiekszości tytułów warunkiem jest jednak, ze zostanie złożony w Niemczech wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Odpowiedzialny za to jest sąd w kraju związkowym, odpowiedni miejscu zamieszkania dłużnika w Niemczech. Sąd zwiazkowy nadaje na wniosek klauzulę egzekucyjną na podstawie rozporządzenia z moca ustawy 44/2001. Ważne jest, że przed sądem zwiazkowym w Niemczech istnieje przymus adwokacki. Oprócz tego należy również dostarczyć wniosek sporządzony w języku niemieckim.

Niemiecki sąd związkowy nie sprawdza jeszcze raz,  czy wyrok w Polsce  uchwalony został zgodnie z prawem. W normalnym przypadku  klauzula egzekucyjna zostaje nadana, chyba że dłużnik udowodni, iż został potraktowany podczas postępowania w Polsce niezgodnie z przepisami.

europejski tytuł

Dla europejskiego tytułu egzekucyjnego nie jest potrzebne nadanie klauzuli wykonalności.

Z klauzulą oraz tłumaczeniem dokumentów można już przeprowadzić w Niemczech poprzez komornika sądowego egzekucję.  W Niemczech można zlecić egzekucję albo komornikowi sądowemu z tzw. zastawem na rzeczy (zastawem na rzeczy lub majątku dłużnika) lub przeprowadza się zastaw na kontach bankowych, do czego wystarczy znajomość samej nazwy banku. Numer konta nie musi być znany.

Więcej informacji znajdą Państwo na mojej stronie internetowej Egzekucja w Niemczech.