Odszkodowanie za wypadek w Niemczech

Odszkodowanie za wypadek Niemcy

Odszkodowanie w Niemczech przy **wypadkach samochodowych w Niemczech **jest częstym tematem wśród polskich kierowców. Wielu Polaków nie może  z powodu nieznajomości języka albo braku wiedzy orientować się, jak reguluje się sprawy dot. wypadku drogowego w Niemczech według niemieckiego prawa.

Odszkodowanie w Niemczech

Schadenersatzansprüche in Deutschland richten sich häufig – z.B. bei Verkehrsunfällen in Deutschland – nach dem BGB (§ 823 I BGB). Für die meisten Schadenersatzansprüche ist ein Verschulden erforderlich. Bei Ansprüche aus Verkehrsunfällen ist dies in Deutschland aber nicht der Fall. Es handelt sich um eine sog. Gefährdungshaftung. Dies ist in § 7 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) geregelt.

Do roszczeń odszkodowawczych w Niemczech stosuje się często – np. w sprawach wypadków komunikacyjnych w Niemczech- prawo cywilne uregulowane w BGB (par. 823 I BGB). W większości roszczeń odszkodowawczych wymagane jest podanie winnego. Nie jest tak w Niemczech przy roszczeniach wynikających z wypadków drogowych. Chodzi o tzw. odpowiedzialność cywilną z tytułu zagrożenia (niezależna od zawinienia). Jest ona uregulowana w par. 7 ustawy o ruchu drogowym (StVG).

In Deutschland können in der Regel mehr Schadenpositionen geltend gemacht werden als in Polen, wenn es um die Regulierung von Verkehrsunfällen in Deutschland geht. Anders als in Polen gibt es in Deutschland auch für private Fahrzeuge einen sog. Nutzungsausfall (Dauer der Reparatur oder Dauer der Wiederbeschaffung des Kfz), auch wird die Wertminderung unproblematisch als Schaden anerkannt. Auch beim Schmerzensgeld gibt es in Deutschland grundsätzlich höhere Beträge als in Polen. Allerdings sind diese natürlich nicht mit den aberwitzigen Beträgen vergleichbar, die in den USA gewährt werden.

OC

W Niemczech można występować o odszkodowanie za więcej szkód niż w Polsce, jeżeli chodzi o wypadki drogowe w Niemczech. Inaczej niż w Polsce, w Niemczech istnieje także na prywatne auta tzw. utrata użytkowania (czas naprawy lub czas nabycia nowego samochodu), także zmniejszenie wartości zostanie bez problemów uznane jako szkoda. Także odnośnie zadośćuczynienia pieniężnego za ból są przyznawane z reguły kwoty wyższe niż w Polsce. Jednakże nie są to naturalnie kwoty porównywalne z tymi przyznawanymi w USA.

Wichtig ist, dass bei der Regulierung von Unfällen in Deutschland der Kontakt mit der Versicherung (OC) der Gegenseite herzustellen ist. Dort sitzen gut ausgebildete Sachbearbeiter, die sich im deutschen Verkehrsunfallrecht gut auskennen. Häufig wird – in Zweifelsfällen – zum Nachteil des polnischen Unfallbeteiligten reguliert, der ja ohnehin nicht weiß, was ihm nach deutschen Recht zusteht. Von daher ist es – zumindest bei Schäden über € 2.000,00 – sinnvoll einen deutschen Rechtsanwalt mit der Sache zu beauftragen. Die Kosten des deutschen Rechtsanwalts werden – anders als in Polen – voll erstattet, wenn der Unfall von der Gegenseite allein verursacht wurde.

Jest ważnym przy załatwianiu spraw dot. wypadku w Niemczech skontaktowanie się z firmą ubezpieczeniową (OC) strony przeciwnej. Zatrudnieni są tam dobrze wykształceni pracownicy, którzy dobrze znają się na niemieckim prawie drogowym. Często – w sprawach o niejasnym stanie faktycznym- sporządza się ustalenia na niekorzyść polskich uczestników, którzy nie wiedzą jakie prawa im przysługują według niemieckiego prawa. Stąd też zasadnym jest- przynajmniej przy szkodzie powyżej 2.000 Euro- zlecenie prowadzenia sprawy niemieckiemu adwokatowi. Koszty niemieckiego adwokata-inaczej niż w Polsce zostaną w pełni pokryte, jeżeli wypadek spowodowała strona przeciwna.

Więcej informacji na temat niemieckiego prawa znajdą Państwo na mojej stronie internetowej Adwokat Niemcy.

Dowiedz się więcej: