Niemiecki spadkodawca- roszczenia polskich spadkobierców

roszczenia polskich spadkobierców

Nie często zdarza się następujacy uklad przy śmierci spadkodawcy w Niemczech. Spadkodawca jest Niemcem, mieszkał w Niemczech i częściowo rownież w Polsce i ma polskich spadkobierców, na przyklad pozostawił żonę i dzieci.

 

W niemieckim statucie spadkowym, a więc przy pytaniu, które prawo znajdzie zastosowanie do śmierci spadkodawcy, podobnie jak w Polsce chodzi o obywatelstwo spadkodawcy z chwili smierci. Jeżeli spadkodawca był Niemcem, z reguły obowiązuje prawo niemieckie dla całej sprawy spadkowej.

 

Dla pytania, które prawo obowiązuje jest z reguły bez znaczenia, gdzie spadkodawca miał miejsce zwyczajnego pobytu. Prawo niemieckie obowiązuje rownież, jeżeli spadkodawca żył w Polsce, a był Niemcem. To się jednak w przyszłości zmieni, ponieważ za sprawą rozporzadzenia Unii Europejskiej w sprawach spadkowych- jeżeli nie zostanie dokonany wybór prawa- będzie to zależeć od miejsca ostatniego pobytu spadkodawcy.

 

Polscy spadkobiercy, którzy często- przynajmniej w praktyce te sytuacje są u mnie często spotykane- nie mieli kontaktu ze spadkodawcą, później zgaszają swoje roszczenia.

 

Także według niemieckiego prawa spadkowego żona oraz dzieci spadkodawcy mają odpowiednie roszczenia. Jeżeli zostali oni wydziedziczeni przez testament, istnieje według prawa niemieckiego roszczenie do zachowku oraz roszczenie o uzupeninie zachowku. Jeżeli nie ma wydziedziczenia, a więc nie ma testamentu spadkodawcy, obowiązuje ustawowa kolejność dziedziczenia. Następnie dziedziczy w normalnym przypadku żona ½ (¼ spadku i ¼ wyrównania dorobków). Mogą wyniknać inne kwoty, w szczególnosci wtedy, gdy malżonkowie nie pozostawali w rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, ale na przyklad żyli we wspólnocie majątkowej lub rozdzielności majątkowej.

 

Jezeli obok matki (w oparciu o rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków ze spadkodawcą) występuje dziecko, dziecko dziedziczy 50 %, o ile testament nie powołuje innych spadkodawców.

 

To są ogólne zasady, od których w poszczególnych przypadkach istnieją odstępstwa. Należy zwrócić na to uwagę.

 

Aby dowiedzieć się, w jakiej wysokości istnieje roszczenie, prawo niemieckie przewiduje tak zwane roszczenie o uzyskanie informacji przeciwko współspadkobiercom, a także przeciwko nieuprawnionemu posiadaczowi spadku. Na przykład jeżeli spadkodawca żył z inną kobietą lub innymi osobami, albo jeżeli inne osoby w Niemczech miały dostęp do majątku spadkodawcy lub też do jego kont, te osoby są zobowiązane do informacji o spadku, o ile jest to możliwe. O ile informacja jest mierna lub nieprawidłowa, powstaje roszczenie spadkodawców o to, aby zobowiązany do udzielenia informacji złożył zapewninienie z mocą przyrzeczenia.

 

majątek

Ponadto spadkodawca ma oczywiście również możliwość, nawet jeśli tylko w ograniczony sposób, prowadzić własne dochodzenie z powodu brakującego dostępu do kont i majątku.

 

Wykorzystanie tych roszczeń/ źródeł informacji jest ważne, aby zapobiec stratom przy spadku. W praktyce nie rzadko zdarzało się, że spadkodawcy na ogół przypuszczali wyższą wartość majątku spadkodawcy, na co nic jednak nie wskazywało. Często jest tak, że spadkodawca sam nie patrzy na sprawę obiektywnie. Adwokat może w sprawie znacznie przyczynić się do wyjaśnienia i ustalenia faktów.

 

W sprawie porad i zastępstwa w sprawach spadkowych w Niemczech stoimy do Państwa dyspozycji.


Mec. A. Martin – Berlin – Stettin – Blankensee