Testament w prawie niemieckim – cz.2

Testament w prawie niemieckim – cz.2

Jeśli spadkodawca w tak niejednoznaczny sposób określił spadkobierców, że określenie to pasowałoby do więcej niż jednej osoby i nie dałoby się ustalić osoby właściwej, to spadek musi zostać podzielony między te osoby w częściach równych.

Jeśli spadkodawca uzależnił przekazanie spadku od spełnienia określonego warunku zawieszającego, w razie wątpliwości przyjmuje się, że spadek zostanie przekazany, jeśli spadkobierca żył w momencie spełnienia tego warunku.

Jeśli spadkodawca uzależnił darowiznę od spełnienia warunku, polegającego na tym, że osoba określona jako spadkobierca musiała przez nieokreślony czas czegoś zaniechać albo też coś czynić oraz jeśli to zaniechanie albo czynienie zależy już jedynie od woli tej osoby, w razie wątpliwości przyjmuje się, że przydzielenie spadku zależy od warunku rozwiązującego, polegającego na tym, czy ta osoba daną czynność podjęła albo danej czynności zaniechała.

spadkodawca

Rozporządzenie ostatniej woli, w którym spadkodawca określił swego małżonka jako spadkobiercę, jest nieważne, jeśli małżeństwo zostało rozwiązane przed śmiercią spadkodawcy.  W takim przypadku wystarczy, że przed śmiercią spadkodawcy zostały spełnione warunki dla rozwodu i spadkodawca wniósł o rozwód albo zgodził się na niego. Tak samo odnosi się do sytuacji, w której spadkodawca w chwili śmierci był uprawniony do wniesienia wniosku o rozwód i wniosek taki przygotował.

Rozporządzenie ostatniej woli, w którym spadkodawca określił swego narzeczonego jako spadkobiercę jest nieważny, jeśli przed śmiercią spadkodawcy zaręczyny zostały zerwane.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Dowiedz się więcej: