Spółka europejska – wprowadzenie

Spółka europejska – wprowadzenie

Spółka europejska to paneuropejska forma przedsiębiorstwa uregulowana Rozporządzeniem 2157/2001/WE i Dyrektywą 2001/86/WE. Ma ona zawsze formę spółki akcyjnej i jest spółką ponadgraniczną. Podlega ona zarówno prawu europejskiemu, jak i prawu państw, w których funkcjonuje. Ma ona jednak pewną autonomię, właśnie ze względu na swoje zakorzenienie w prawie europejskim.
Jako charakterystyczne dla spółki europejskiej należy uznać istnienie następujących instytucji prawnych:
– tworzenie spółki

– przenoszenie siedziby spółki

– swoboda wyboru systemu organom spółki

– udział pracowników w zarządzaniu spółką.

Spółka europejska (SE), jak wskazuje Rozporządzenie, może powstać w nast. sposób:

  1. w wyniku połączenia spółek;

  2. utworzenie holdingu – SE;

  3. utworzenie SE- córki;

  4. utworzenie SE w drodze przekształcenia spółki akcyjnej;

  5. utworzenie SE- córki przez SE.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin


Dowiedz się więcej: