Handelsfirma cz. 1

Zagadnienia dot. firmy zdefiniowanej przez niemiecki kodeks handlowy (Handelsgesetzbuch) znajdują się w par. 17 tej ustawy.

Firma kupca (die Firma eines Kaufmanns) to nazwa, pod którą prowadzi on działalność i pod którą się podpisuje. Kupiec może pod własną firmą pozywać i być pozwanym. Firma musi właściwie określać kupca (pozwalać na jego identyfikację) i odróżnianie od innych podmiotów. Nie może tym samym zawierać takich elementów, które mogłyby wprowadzać innych w błąd. Jednak w postępowaniu przed sądem rejestrowym (Registergericht) właściwość nazwy powodująca wprowadzanie w błąd będzie uwzględniona tylko wtedy, jeśli jest ona oczywista.

Firma musi zawierać również określenia:

– w przypadku firmy handlowej jednoosobowej – „eingetragener Kaufmann”, „eigentragene Kauffrau” lub powszechnie zrozumiały skrót tego określenia: „e.K.”, „e.Kfm.” lub „e.Kfr”;

– w przypadku spółki jawnej (offene Handelsgesellschaft) określenie „offene Handelsgesellschaft“ lub powszechnie zrozumiały skrót tego określenia;

– w przypadku spółki komandytowej (Kommanditgesellschaft) określenie „Kommanditgesellschaft” lub też powszechnie zrozumiały skrót tego określenia.

Jeśli w spółce jawnej lub komandytowej nie odpowiada żadna osoba fizyczna, firma musi zawierać określenie wskazujące na ograniczenie odpowiedzialności (Haftungsbeschränkung).

Jeżeli w spółce zmieni się nazwa (imię) właściciela lub wspólnika, lecz bez zmiany tych osób, dotychczasowa firma może zostać zachowana.

.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

.

Handelsfirma 2.

Trackbacks

  1. […] Wypadek w Niemczech Schlagwörter (niemieckie prawo gospodarcze Adwokat Niemcy adwokat niemiecki adwokat niemvcy adwokat w Berlinie adwokat w niemczech Areszt w Niemczech BGB CMR Niemcy CMR odszkodowanie CMR transport Niemcy CMR umowa CMR warunki obowiązywania CMR w Nimczech cło dziedziczenie Niemcy egzekucja w niemczech firma w niemczech gmbh niemcy gmbh w niemczech Inkaso Niemcy inkaso w niemczech kancelaria niemiecka Kfz-Maut koszt procesu Niemcy koszty adwokackie w Niemczech mediacja mediacja w prawie niemieckim myto w Niemczech niedozwolone klauzule w prawnie niemieckim niemieckie prawo celne niemieckie prawo karne niemieckie prawo spadkowe niemieckie prawo transportowe odszkodowanie w niemczech polsko-niemieckie sprawy spadkowe prawnik niemiecki prawo kontraktowe w Niemczech prawo niemieckie prawo spadkowe w Niemczech prawo w niemczech sąd w Niemczech transport w Niemczech umowa w prawie niemieckim Wypadek w Niemczech « Handelsfirma cz. 1 […]

Kommentar verfassen