Spółka jawna – cz. 2.

Spółka jawna – eine offene Handelsgesellschaft – cz. 2.

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jest również określona przez niemiecki HGB. Każdy wspólnik odpowiada bezpośrednio, bez ograniczeń, solidarnie, z prawem regresu wobec pozostałych dłużników. Wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki nawet wtedy, gdy od niej odstąpił, ale tylko za te podjęte do tego czasu i tylko przez 5 lat. Warto zauważyć, że nowy wspólnik, który dopiero dołącza do spółki, od samego początku od powiada za zobowiązania już istniejące.

Odpowiedzialność bezpośrednia polega na tym, że wierzyciel może mieć roszczenie bezpośrednio wobec każdego dłużnika (może sobie wybrać względem którego).

Odpowiedzialność bez ograniczeń (osobista) to taka, gdy dłużnik odpowiada całym swym majątkiem w pełnej jego wartości. Dotyczy to zarówno majątku dłużnika, który ten miał w czasie powstania zobowiązania, jak i przyszłego.

kodeks handlowy

Ustawa wymienia też pewien katalog obowiązków spółki jawnej:

– Wspólnicy muszą wnieść do niej odpowiedniej wysokości wkład własny, który może mieć postać pieniężną, ale też niepieniężną (np. nieruchomość, patenty). Wkład ten wchodzi w skład majątku spółki i staje się majątkiem wspólnym wspólników.

Wspólnicy

– Zasadniczo każdy wspólnik jest uprawniony, ale i zobowiązany do zarządzania spółką. Jeśli nie postanowi się inaczej, obowiązuje zasada, zgodnie z którą każdy wspólnik może bez współdziałania z innymi wspólnikami podejmować działania dot. zwyczajnych czynności funkcjonowania spółki (np. kupowania czy sprzedawania towarów, zatrudniania i zwalniania pracowników). W przypadku innych czynności wymagana byłaby zgoda wszystkich wspólników. Każdy wspólnik ma jednak prawo do niewyrażenia zgody nawet na czynność zwykłego zarządu spółką. Wtedy czynność nie dochodzi do skutku.

– Wspólnicy odpowiednio dzielą straty między sobą (wg wartości wniesionych wkładów). Każdy wspólnik ma też raz rocznie (niezależnie od zysku albo straty spółki) możliwość wypłaty 4% wniesionych przez siebie udziałów.

– Wspólnicy muszą sobie ufać i nie mogą ze sobą konkurować (Wettbewerbsverbot)- ich współpraca jest przecież niezbędna dla funkcjonowania niemieckiej spółki jawnej.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

.


Dowiedz się więcej: