spółki osobowe w Niemczech

Personengesellschaften in Deutschland – spółki osobowe w Niemczech

Spółka osobowa powstaje, gdy umówią się co do tego co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne. Należy podkreślić, że jej powstanie możliwe jest wtedy, gdy strony umawiają się, że chcą zrealizować wspólnie jakiś cel. Spółka ta ma więc za zadanie osiągnięcie umówionego celu.

Spółka osobowa

Spółka osobowa nie jest osobą prawną, ale mimo to może być podmiotem praw i obowiązków. Ma ona ograniczoną zdolność prawną. W przeciwieństwie do spółek kapitałowych, w przypadku spółek osobowych, co do zasady wspólnicy odpowiadają osobiście całym swym majątkiem obecnym i przyszłym.

Do typowych niemieckich spółek osobowych zalicza się:

–          [die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR/BGB-Gesellschaft) (spółkę cywilną);

–          [die Offene Handelsgesellschaft (OHG) (spółkę handlową jawną);

–          GmbH & Co. OHG oraz GmbH & Co. KG;

–          [die Kommanditgesellschaft (KG) (spółkę komandytową);

–          die Partnerschaftsgesellschaft (spółę partnerską).


.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Dowiedz się więcej: