Sąd rodzinny w Niemczech – Familiengericht

Sąd rodzinny w Niemczech – Familiengericht

Zgodnie z niemiecką ustawą o ustroju sądów (Gerichtsverfassungsgesetz), sąd rodzinny stanowi część sądu rejonowego (Amtsgericht) i zajmuje się sprawami dotyczącymi rodziny.

Ta sama ustawa stanowi, że czynności dot. spraw rodzinnych (np. negocjacje, przesłuchania) nie należą do spraw publicznych. Publiczność musi jednak zostać dopuszczona na ogłoszenie wyroku.

FamFG

Według nowej ustawy (weszła w życie 1.01.2009 r. –  Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit) orzeczeniami sądów rodzinnych mogą być już tylko postanowienia, a nie wyroki, jak to miało miejsce wcześniej.

Zachowana jest klasyczna hierarchia sądów – instancją wyższą dla sądów rodzinnych, działających w ramach Amtsgericht są tzw. Zivilsenat sądów okręgowych (Oberlandesgericht).

Pasewalk i Neubrandenburg

Dla Polaków mieszkających w Niemczech, ale blisko granicy z Polską (m.in. w Pasewalku, Löcknitz, Neubrandenburgu) w sprawach rodzinnych właściwe będą sądy: Familiengericht przy Amtsgericht w Pasewalku (Grünstrasse 11a, 17309 Pasewalk) oraz Familiengericht przy Amtsgericht w Neubrandenburgu (Friedrich-Engels-Ring 19, 17033 Neubrandenburg).

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Dowiedz się więcej: