Statut spółki z ograniczoną odpowiedzialności

Statut spółki z ograniczoną odpowiedzialności (Gesellschaft mit beschränkter Haftung- GmbH) w Niemczech

Statut spóki z ograniczoną odpowiedzialności – Gmbh w Niemczech; powinien zawierać:

określenie firmy (nazwy) spółki;

Nazwa firmy musi zawierać informację, o jaką spółkę chodzi, a więc ważne jest dodanie skrótu (GmbH lub Ges.m.b.H.). Nazwa musi też być zgodna z wymaganiami przepisów niemieckiego kodeksu handlowego;

określenie siedziby w Niemczech; Siedziby spółki nie można mylić z jej adresem. Jest nią miejsce, które jest określone w umowie spółki i musi mieć miejsce na terenie Niemiec;

określenie przedmiotu działalności gospodarczej w Niemczech. GmbH może zajmować się każdego rodzaju działalnością dopuszczalną przez prawo w myśl zasady swobody działalności gospodarczej;

Wysokość kapitału zakładowego;

Wysokość udziałów w spółce (Betrag der Geschäftsanteile), których również dotyczną określone wymagania ustawowe.

Firma w Niemczech

Rechtsanwalt A. Martin – Prawnik niemiecki