Chapter 3

Kancelaria

kancelaria - Anwaltskanzlei kancelaria - Anwaltskanzlei

Adwokat Niemcy zakres usług Andreas Martin Kontakt


Niemiecka Kancelaria Prawna

Strona internetowa – Adwokat-Niemcy – jest prowadzona przez prawnika niemieckiego – Andreasa Martina (prawnik niemiecki)- z kancelariami w Berlinie (w Blankensee i w Polsce w Szczecinie.


Rechtsanwalt Andreasa Martina w Sczeczinie i Berlinie

Rechtsanwalt Andreas Martin (Berlin/Stettin/Blankensee) jest wpisany jako pierwszy niemiecki prawnik na listę Adwokatów Obcokrajowców (zagranicznych adwokatow) w Szczecinskiej Izbie Adwokackiej (nummer A 0001).


niemiecki Adwokat

Prawnik Andreas Martin jest również uprawiony do reprezentowania w sądach rejonowych i krajowych (odpowiednik sądu okręgowego w Polsce). Ponadto reprezentuje klientów wobec urzędów takich jak np: Urząd Celny w Niemczech, Prokuratura w Niemczech (np. w Berlinie, w Neubrandenburgu).

Niemiecko-polska kancelaria adwokacka w Szczecinie reprezentuje przede wszystkim polskich klientów w niemiecko-polskich sprawach prawnych. W kancelarii polskim Mandantom są udzielane porady z zakresu prawa niemieckiego.


niemieckie prawo

Przede wszystkim dotyczą one niemieckiego prawa cywilnego i gospodarczego, a także niemieckiego prawa spadkowego, rodzinnego i prawa karnego. Porady są udzielane z następujących obszarów prawa:


przymus adwokacki

Proszę wziąć pod uwagę, iż w Niemczech przed niektórymi sadami obowiązuje przymus adwokacki.

Oznacza to, iż strona może wziąć udział w procesie tylko i wyłącznie, jeżeli jest reprezentowana przez niemieckiego adwokata. W przeciwnym razie osoba taka jest traktowana przed sąd jak gdyby była nieobecna ; w sprawie zostaje wówczas wydany wyrok zaoczny.


Przed następującymi sądami powstaje przymus adwokacki:

 • przed sadami rodzinnymi w Niemczech (w sprawach małżeńskich/przynajmniej jedna strona musi być reprezentowana przez niemieckiego adwokata)
 • przed wszystkimi niemieckimi sądami krajowymi –Landgericht (z wyjątkiem określonych spraw rodzinnych)
 • przed wszystkimi wyższymi sądami krajowymi – Oberlandesgericht
 • przed sądem związkowym

Należy też zwrócić uwagę, iż adwokaci w Niemczech muszą pobierać opłaty określono ustawowo. Przynajmniej w postępowaniu sądowym niemieccy adwokaci są zobligowani te do ich pobierania. W praktyce niemieccy adwokaci nie pobierają mniej szych opłat adwokackich od tych ustalonych ustawowo , a już z pewnością nie – niemiecko-polskie kancelarie adwokackie.


ADRES w Polsce :

InfoAdres

Kancelaria w Polsce

ul. Grodzka 20/6 70-560 Szczecin

 • Tel: 91 885 80 14
 • Fax 91 814 2504

www.adwokat-niemcy.pl

Subsections of Kancelaria

Kancelaria Berlin

Kancelaria Prawna w Berlinie Kancelaria Prawna w Berlinie

Adwokat Niemcy Kancelaria Andreas Martin Kontakt


Kanzlei Berlin Kanzlei Berlin

Kancelaria prawna w Berlinie - Adwokat Niemcy

Kancelaria prawna Andreas Martin od roku 2008 posiada swoją siedzibę w Berlinie. Kancelaria w Berlinie specjalizuje się w zakresie stosunków polsko- niemieckich.


niemiecki Prawnik Andreas Martin

Zajmuje się obsługą prawną w dziedzinach:


Oddział kancelarii w Berlinie

Oddział kancelarii Prawnika Martina prowadzony jest od 2008 w Berlinie. Znajduje się on na Berlin-Marzahn, na Marzahner Promenade 22/okolice Eastgate.

Spotkania w Berlinie następują po telefonicznym uzgodnieniu ich z sekretariatem kancelarii.

W Berlinie Prawnik Martin zajmuje się przede wszystkim prawem rozwodowym i prawem pracy.

Prawo rozwodowe| prawo rodzinne w Berlinie

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego w Berlinie wiążą się często z rozwodami pomiędzy Niemcami i Polakami. Typowa jest sytuacja, że Polka była zamężna z Niemcem i żyła w tym czasie w Niemczech i ma miejsce rozstanie między małżonkami.

Polki stawiają sobie często pytanie na temat tego, które prawo znajduje zastosowanie w przypadku rozwodu, kiedy jest możliwy rozwód w Niemczech, jak rozwód może zostać sfinansowany, względnie czy możliwe jest przyznanie pomocy w pokryciu kosztów procesu, jeśli ma się np. miejsce zamieszkania w Polsce.

Czy powstają roszczenie z uwagi na rozwód i alimentację małżonka i na podstawie jakiego prawa.

Jak następuje podział sprzętu domowego małżonków w Niemczech Czym jest wyrównanie z tytułu utraty przyszłego prawa do wynagrodzenia, takiej instytucji nie ma w Polsce, czy będzie ono miało miejsce w Niemczech, jeśli żona nie nabyła żadnej ekspektatywy, ponieważ nigdy tutaj nie pracowała.

Często padają również pytania, czy postępowanie rozwodowe będzie bardziej korzystne w Polsce czy w Niemczech, na co z góry nie można odpowiedzieć. Poza tym często padają pytania odnośnie alimentów na dzieci. Prawo pracy w Berlinie

prawo pracy

W odniesieniu do prawa pracy typowe są sprawy polskich pracowników, którzy pracowali w Niemczech i domagają się wypłaty wynagrodzenia, czy też zostali zwolnieni przez pracodawcę i chcą bronić się przed tym zwolnieniem.

Często jednak przeocza się to, że można jedynie w przeciągu trzech tygodni od otrzymania wypowiedzenia przeciwdziałać wypowiedzeniu.

Również wynagrodzenie może przepaść, jeszcze przed upływem przedawnienia, ponieważ w wielu umowach o pracę uregulowane są terminy zawite i przy pracy czasowej mają zastosowanie również układy zbiorowe pracy i tam terminy zawite są bardzo krótkie, których nie przestrzeganie prowadzi do tego, że roszczenia ulegają wygaśnięciu. Tego polscy pracownicy nie wiedzą. Z tego też względu powinni oni szybko poszukać adwokata. W kancelarii w Berlinie mogą zostać umówione w niedługim terminy porady prawne. Są one jeszcze możliwe w Szczecinie i w Blankensee.


Kancelaria Prawna w Berlinie Kancelaria Prawna w Berlinie

adres w Berlinie

 • Marzahner Promenade 22
 • 12679 Berlin-Marzahn
 • Tel.: 0049 30 74 92 3060
 • Fax: 0049 30 74 92 3818
 • e-mail: [email protected]

Kancelaria Szczecin

Kancelaria Prawna w Szczecinie Kancelaria Prawna w Szczecinie

Adwokat Niemcy Kancelaria Andreas Martin Kontakt


Kanzlei Stettin in Polen Kanzlei Stettin in Polen

niemiecka Kancelaria Prawna w Szczecinie

Początkowo biuro mieściło się przy Alejach Wojska Polskiego. Później biuro zostało przeniesione na ulicę Grodzką.

Kancelaria w Polsce

Kancelaria Prawna w Szczecinie Kancelaria Prawna w Szczecinie

Adres

Infoadres
Andreas Martin
ulica Grodzka 20/6
kod pocztowy 70-560
miejsce Szczecin
telefon 91 885 80 14
faks 91 814 2504
e-mail [email protected]