Kancelaria Berlin

Kancelaria Prawna w Berlinie Kancelaria Prawna w Berlinie

Adwokat Niemcy Kancelaria Andreas Martin Kontakt


Kanzlei Berlin Kanzlei Berlin

Kancelaria prawna w Berlinie - Adwokat Niemcy

Kancelaria prawna Andreas Martin od roku 2008 posiada swoją siedzibę w Berlinie. Kancelaria w Berlinie specjalizuje się w zakresie stosunków polsko- niemieckich.


niemiecki Prawnik Andreas Martin

Zajmuje się obsługą prawną w dziedzinach:


Oddział kancelarii w Berlinie

Oddział kancelarii Prawnika Martina prowadzony jest od 2008 w Berlinie. Znajduje się on na Berlin-Marzahn, na Marzahner Promenade 22/okolice Eastgate.

Spotkania w Berlinie następują po telefonicznym uzgodnieniu ich z sekretariatem kancelarii.

W Berlinie Prawnik Martin zajmuje się przede wszystkim prawem rozwodowym i prawem pracy.

Prawo rozwodowe| prawo rodzinne w Berlinie

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego w Berlinie wiążą się często z rozwodami pomiędzy Niemcami i Polakami. Typowa jest sytuacja, że Polka była zamężna z Niemcem i żyła w tym czasie w Niemczech i ma miejsce rozstanie między małżonkami.

Polki stawiają sobie często pytanie na temat tego, które prawo znajduje zastosowanie w przypadku rozwodu, kiedy jest możliwy rozwód w Niemczech, jak rozwód może zostać sfinansowany, względnie czy możliwe jest przyznanie pomocy w pokryciu kosztów procesu, jeśli ma się np. miejsce zamieszkania w Polsce.

Czy powstają roszczenie z uwagi na rozwód i alimentację małżonka i na podstawie jakiego prawa.

Jak następuje podział sprzętu domowego małżonków w Niemczech Czym jest wyrównanie z tytułu utraty przyszłego prawa do wynagrodzenia, takiej instytucji nie ma w Polsce, czy będzie ono miało miejsce w Niemczech, jeśli żona nie nabyła żadnej ekspektatywy, ponieważ nigdy tutaj nie pracowała.

Często padają również pytania, czy postępowanie rozwodowe będzie bardziej korzystne w Polsce czy w Niemczech, na co z góry nie można odpowiedzieć. Poza tym często padają pytania odnośnie alimentów na dzieci. Prawo pracy w Berlinie

prawo pracy

W odniesieniu do prawa pracy typowe są sprawy polskich pracowników, którzy pracowali w Niemczech i domagają się wypłaty wynagrodzenia, czy też zostali zwolnieni przez pracodawcę i chcą bronić się przed tym zwolnieniem.

Często jednak przeocza się to, że można jedynie w przeciągu trzech tygodni od otrzymania wypowiedzenia przeciwdziałać wypowiedzeniu.

Również wynagrodzenie może przepaść, jeszcze przed upływem przedawnienia, ponieważ w wielu umowach o pracę uregulowane są terminy zawite i przy pracy czasowej mają zastosowanie również układy zbiorowe pracy i tam terminy zawite są bardzo krótkie, których nie przestrzeganie prowadzi do tego, że roszczenia ulegają wygaśnięciu. Tego polscy pracownicy nie wiedzą. Z tego też względu powinni oni szybko poszukać adwokata. W kancelarii w Berlinie mogą zostać umówione w niedługim terminy porady prawne. Są one jeszcze możliwe w Szczecinie i w Blankensee.


Kancelaria Prawna w Berlinie Kancelaria Prawna w Berlinie

adres w Berlinie

  • Marzahner Promenade 22
  • 12679 Berlin-Marzahn
  • Tel.: 0049 30 74 92 3060
  • Fax: 0049 30 74 92 3818
  • e-mail: [email protected]