Czym w niemieckim prawie pracy jest Gleichwohlgewährung?

Gleichwohlgewährung

Często w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca niemiecki inaczej ustala swoje „priorytety”. W przypadku kiedy ma on jakieś problemy z płatnościami, przede wszystkim zwraca uwagę na to, by w terminie wypłacić wynagrodzenie obecnych, a nie byłych pracowników. Były pracownik cały czas zachowuje roszczenie o wypłatę np. zaległego wynagrodzenia, jednak czas płynie, rachunki muszą zostać zapłacone, koszty utrzymania ponosi się jak wcześniej… W końcu były pracownik zwraca się do niemieckiego urzędu pracy – Agentur für Arbeit.

Agentur für Arbeit

Niemieckie prawo pracy zasadniczo stanowi, że obowiązek świadczenia przez Agentur für Arbeit powstaje dopiero wtedy, kiedy mimo istnienia roszczenia wobec byłego pracodawcy o zapłatę zaległego wynagrodzenia (czy też roszczenia o wynagrodzenie za niewykorzystany urlop) były pracownik tego wynagrodzenia od pracodawcy nie otrzymuje. Jednakże, mimo iż pracownikowi takie roszczenie przysługuje (chociaż jest trudne do wyegzekwowania), ze względy na ustawę oraz Gleichwohlgewährung, będzie on przez Agentur traktowany tak, jakby nie miał on już żadnego roszczenia.

Jeśli jednak roszczenie pracownika zostanie zaspokojone, urzędowi temu może przysługiwać roszczenie o wyrównanie wobec pracownika lub osoby trzeciej.

.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

.

Dowiedz się więcej:

https://www.adwokat-niemcy.de/blog/category/arbeitsrecht-niemieckie-prawo-pracy/

oraz: https://pl.wordpress.com/tag/arbeitsrecht-niemieckie-prawo-pracy/ .