CMR w Nimczech | Inkaso w Niemczech

CMR w Nimczech – Inkaso w Niemczech

Jest coraz więcej polskich firm, które zajmują się usługami transportowymi dla niemieckich spedytorów. Podstawa takiej sytuacji leży w tym, iż polskie firmy transportowe oferują zazwyczaj korzystniejsze warunki świadczenia usług niż niemieckie firmy. Faktycznie oznacza to, że stale zwiększa sie obrót w niemiecko-polskim ruchu gospodarczym. Skutkuje to również tym, że coraz więcej polskich firm występuje z powództwem przeciwko niemieckim spedytorom albo firmom transportowym, z tego względu często prowadzą spór prawny w Niemczech.

CMR w Niemczech

Jeżeli nie zostało inaczej uzgodnione, obowiązuje w takich przypadkach CMR . Jest to wiadome dla wielu polskich firm. Wtedy wytacza się często powództwo w Niemczech według siedzby strony przeciwnej. Według CMR można je także wytoczyć według miejsca odbioru towarów albo ich dostawy. Zazwyczaj są to miejsca dalej oddalone, niż niemiecki sąd miejsca siedziby strony przeciwnej. Jeżeli wartość przedmiotu sporu jest wyższa niż 5000 euro, prowadzi się to postepowanie przed sądem okręgowym w Niemczech. Przed niemieckim sądem okręgowym powstaje przymus adowkacki. Ocznacza to dla polskich mandantów, że muszą być reprezentowani przez niemieckiego adwokata. Samodzielnie nie moża prowadzić postepowania w Niemczech.

Wiecej infromacji o CMR oraz o powodztwach/ Inkasso w Niemczecj otrzymaja Panstwo na mojej stronie internetowej Adwokat Niemcy.

Dowiedz się więcej: