Inkaso w Niemczech

Inkaso w Niemczech

Wielu Polaków wchodzi często w stosunki gospodarcze z nimierckimi kontrahentami. Nie jednokrotnie zdarza się, że występują problemy przy rozliczaniu się. Pamiętać należy, że w takim wypadku windykacja odbyłaby się w Niemczech.

Inkaso w Niemczech-pozew w Niemczech

W wypadku gdy strona przeciwna posiada siedzibę w Niemczech, prawie zawsze możliwe jest tam złożenie pozwu. Czy w określonym wypadku zastosowanie znajdzie niemieckie, polskie czy europeujskie prawo albo CMR lub inne prawo międzynarodowe nie da się ogólnie stwierdzić. Zależy to od konkretnej sprawy. Jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza 5000,oo euro sprawa będzie rozstrzygana przed tzw. Sądem Krajowym, odpowiednikiem polskiego Sądu Okęgowego. W postępowaniu występuje przymus adwokacki, tak więc nie można samemu siebie reprezentować. Koszty postępowania sądowego oraz opłaty za czynności adwokackie są określane na podstawie specjalnej tabeli, która określa minimalną wysokość opłat za czynności danego rodzaju. Uzgodnienia dotyczące mniejszych opłat za reprezentowanie przed sądem są sprzeczne z prawem i prowadzą do upomnienia adwokata przez Izbę Adwokacką. Nikt spośród szanujących się adwokatów, zwłaszcza pracując przy sprawie międzynarodowej, nie weźmie mniej niż określa to tabela.

Egzekucja

Egzekucja przy wierzytelności inkaso w Niemczech będzie tam przeprowadzona. Prowadzi ją, tak jak i w Polsce, komornik. Inaczej jednak niż w Polsce jest on urzędnikiem państwowym. Również i tutaj mamy przepisy dotyczące opłat za jego czynności.


Więcej informacji na ten jak i inne tematy znajdziecie Państwo na mojej stronie internetowej www.adwokat-niemcy.pl i Windykacja w Niemczech.