wzór

 

Na tej stronie znajdą Państwo kilka ważnych wzorów prawnych, które mogą zostać zastosowane w Niemczech. Wzory te sporządzone zostały w języku niemieckim. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i prawidłowość tych danych. Komercyjne użycie powyższych wzorów nie jest dozwolone.