Bundeszollverwaltung (Federalna Administracja Celna)

Niemieckie służby celne (w skrócie często zwane „Zoll”), założone w 1949r., podlegają, obok wielu innych instytucji, niemieckiemu ministrowi finansów. Zadania, jakie stawia się przed tą instytucją, to m.in. egzekwowanie ceł, nadzorowanie przestrzegania zakazów i ograniczeń w międzypaństwowej wymianie towarów (np. rozpowszechniony przemyt papierosów do Niemiec), czy też w pewnym stopniu walka z nielegalnym zatrudnieniem w […]