Zaskarżenie oświadczenia woli – Anfechtung von Willenserklärung

W kwestii umów między partnerami z Polski i Niemiec duże znaczenie może odgrywać zaskarżenie oświadczenia woli, którego złożenie było niezbędne do zawarcia umowy. Przyczyny nieważności umów zawarte są w katalogu: nieważność ze względu na niezachowania wymaganej formy, np. aktu notarialnego; naruszenie ustawy czy zwyczaju; nieważność ze względu na brak zdolności do czynności prawnych; nieważność ze […]