Zasady niemieckiego prawa karnego – Die Grundsätze des deutschen Strafrechts

Niemieckie prawo karne (Strafrecht)opiera się na kilku ważnych zasadach. Oprócz powszechnie znanej, wynikającej z rzymskiej reguły nulla poena sine lege, zasady, że nie ma kary bez ustawy (nie można karać za coś, co nie jest zabronione), dla prawa niemieckiego istotne są m.in.: – zasada pewności (oznaczoności) prawa– polegająca na tym, że przepisy prawa muszą być […]